Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzvy Európskeho obranného fondu pre oblasť SPACE

DEFIS_TWITTER_EDF_EUSpace_banner_600X400_2104282.jpg

Európska komisia uverejnila informácie o nadchádzajúcich výzvach v rámci Európskeho obranného fondu (EDF) pre oblasť SPACE na rok 2021.

S celkovým rozpočtom 1,2-miliardy EUR bude prvý pracovný program EDF organizovaný okolo 23 výziev (11 výziev zameraných na výskumné akcie a 12 výziev zameraných na rozvojové akcie), ktoré budú riešiť spolu 15 kategórií pozostávajúcich z 37 tém.

Na oblasť SPACE budú v roku 2021 zamerané dve výzvy na nasledujúce témy:

  1. Space and ground-based navigation warfare (NAVWAR) surveillance (Development)
  2. European protected waveform and accompanying technologies for resilient satellite communications against jamming (Development)

Celkový orientačný rozpočet na tieto výzvy bude vo výške 50-miliónov EUR.

Predkladanie návrhov bude spustené 9. septembra 2021 a potrvá do 9. decembra 2021.

Projektové návrhy sa podávajú prostredníctvom portálu Funding & Tender Opportunities.

Európsky obranný fond

Európsky obranný fond (EDF) je iniciatívou Európskej komisie na podporu spoločného obranného výskumu a vývoja a na podporu inovatívnej a konkurencieschopnej obrannej priemyselnej základne.

Fond dopĺňa a zintenzívňuje úsilie členských štátov a podporuje spoluprácu medzi spoločnosťami a výskumnými subjektami všetkých veľkostí a geografického pôvodu v EÚ. Týmto spôsobom fond ďalej integruje európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu, rozvíja priemyselné zručnosti a kompetencie, ako aj inovačný potenciál európskeho priemyslu.

Pre EDF je na obdobie rokov 2021 – 2027 určený rozpočet vo výške takmer 8-miliárd EUR. Fond sa skladá z dvoch komplementárnych častí. „Výskumná zložka“ financuje spoločný výskum inovatívnych obranných technológií a „vývojová zložka“ spolufinancuje spoločný vývoj obranných výrobkov a technológií.

Viac informácií nájdu záujemcovia o účasť na výzvach na nasledovných stránkach:

Informácie o výzvach v rámci EDF

Informácie o EDIDP

Informácie o možnostiach financovania výziev a tendrov Európskeho obranného fondu

EDF

Zdroj: EK, zverejnené: 14. 7. 2021, autor: kha, rpa