Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva: Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa

Výzva: Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa. Zdroj: VAIA

Ak ste koordinátorom alebo partnerom v projektoch vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa, máte možnosť získať podporu.

Výzva je určená pre nepodnikateľské výskumné organizácie a podniky, ktorých projektové zámery získali minimálne 50 % hodnotenia vo výzvach programu Horizont Európa alebo vo výzvach doplnkového programu Euratom.

Cieľom tejto výzvy je stimulovať a zvýšiť participáciu slovenských inštitúcií v projektoch Horizont Európa, zvýšiť počet kvalitných projektov predkladaných vo výzvach a motivovať výskumné a inovačné kapacity k aktívnejšiemu zapojeniu do medzinárodných konzorcií.

Aktívna participácia zvyšuje internacionalizáciu slovenských výskumných organizácií a ich prepojenia s inými partnermi v európskych a medzinárodných sieťach.

Zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti bolo na podporu alokovaných 7,2 mil. EUR.

Viac informácií:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa

Zdroj: https://vaia.gov.sk, zverejnené: 2. 5. 2023, autor: rpa