Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na podávanie žiadostí o Štipendium Martina Filka na akademický rok 2023/2024

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 2. mája 2023.
Štipendium Martina Filka. Zdroj: SAIA

Štipendium pokrýva: školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie
Dĺžka trvania: max. 2 akademické roky na zahraničnej VŠ (pričom ako protihodnotu sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať 3 roky v štátnej správe)
Kto sa môže uchádzať: občania SR, ktorá sú prijatí na štúdium alebo už študujú na VŠ v zahraničí, umiestnených v relevantných rebríčkoch*

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 2. mája 2023 (utorok) na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk

Viac informácií:

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2023/2024

Zdroj: SAIA; https://www.minedu.sk, zverejnené: 23. 3. 2023, autor: rpa