Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na podávanie bilaterálnych SAV – DAAD návrhov projektov na obdobie 2024 – 2025

Spoločné bilaterálne SAV – DAAD projekty vedeckej spolupráce. Zdroj: https://www.sav.sk

Slovenská akadémia vied otvorila výzvu na podávanie spoločných bilaterálnych SAV – DAAD projektov vedeckej spolupráce na roky 2024 – 2025. Ide o spoločný program výmeny vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou akadémiou vied a Nemeckou akademickou výmennou službou (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a Nemeckom.

Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. Výzva je otvorená od 20. apríla 2023 do 15. júla 2023.

Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na webovej stránke Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 25. 4. 2023, autor: rpa