Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva: Multidisciplinárne výskumné projekty personalizovanej medicíny

Svojou štvrtou nadnárodnou výzvou (nefinancovanou zo strany EK) podporuje ERA PerMed výskumné a inovačné činnosti, ktoré budujú úzke väzby medzi klinickým výskumom, počítačovou vedou/lekárskou informatikou a výskumom etických, právnych a sociálnych aspektov (ELSA) v oblasti personalizovanej medicíny (PM). To znamená široké spektrum multidisciplinárnych aktivít, ktoré spájajú rôzne zainteresované strany z akademickej obce, klinického/verejného zdravotného výskumu a súkromní partneri, ako sú malé a stredné podniky (MSP), tvorcovia politiky, hodnotenie regulačných/zdravotníckych technológií (HTA) a pacienti/organizácie pacientov.

Termín: 4. marca 2021, 17:00 (predbežný návrh), 17. júna 2021, 17:00 (úplný návrh)

Rozpočet: 24-miliónov EURO

Viac informácií o výzve

Zdroj: https://www.erapermed.eu, zverejnené: 10.2.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa