Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výdavky EÚ na výskum a vývoj v roku 2022 dosiahli 352-miliárd EUR

Výdavky EÚ na výskum a vývoj v EÚ v roku 2022. Zdroj: https://ec.europa.eu

V roku 2022 EÚ vynaložila 352 miliárd EUR na výskum a vývoj (VaV). Je to o 6,34 % viac ako v predchádzajúcom roku (331-miliárd EUR) a o 48,52 % viac ako v roku 2012 (237-miliárd EUR). Pri pohľade na intenzitu výskumu a vývoja, t.j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP, údaje ukazujú mierny pokles z 2,27 % v roku 2021 na 2,22 % v roku 2022.

Z členských krajín EÚ zaznamenali v roku 2022 4 krajiny intenzitu VaV nad 3 %. Najvyššiu intenzitu VaV zaznamenalo Belgicko (3,44 %), nasledovalo Švédsko (3,40 %), Rakúsko (3,20 %) a Nemecko (3,13 %).

Výdavky na VaV, 2012 a 2022. Zdroj: https://ec.europa.eu

Naopak, 8 krajín EÚ vykázalo intenzitu výskumu a vývoja pod 1 %: Rumunsko (0,46 %), Malta (0,65 %), Lotyšsko (0,75 %), Cyprus a Bulharsko (oba 0,77 %) zaznamenali najnižšie podiely, nasledované Írskom, Slovenskom a Luxembursko s podielmi blízko 1 %.

Z krajín V4 Česko investovalo do výskumu (1,96 %), Poľsko (1,46 %), Maďarsko (1,39 %) a Slovensko (0,98 %).

V rokoch 2012 až 2022 sa intenzita výskumu a vývoja v EÚ zvýšila o 0,14 percentuálneho bodu (p. b.). Najväčší nárast zaznamenalo Belgicko (1,16 pb), Grécko (0,77 pb) a Chorvátsko (0,69 pb).

Naopak, intenzita výskumu a vývoja klesla v 8 krajinách. Írsko zaznamenalo pokles o -0,6 pb, nasledovali Fínsko (-0,45 pb), Estónsko (-0,35 pb), Slovinsko (-0,30 pb), Luxembursko (-0,23 pb), Dánsko (-0,22 pb), Malta (-0,15). a Francúzsko (-0,13 pb).

Podnikateľský sektor: 66 % výdavkov na výskum a vývoj

Najväčší podiel na výdavkoch na výskum a vývoj mal naďalej podnikateľský sektor. V roku 2022 predstavoval 66 % výdavkov EÚ na výskum a vývoj v celkovej výške 233-miliárd EUR. Nasledoval sektor vysokoškolského vzdelávania (22 %; 76-miliárd EUR), vládny sektor (11 %, 37-miliárd EUR) a súkromný neziskový sektor (1 %; 5-miliárd EUR).

Výdavky na VaV podľa sektora, 2022. Zdroj: https://ec.europa.eu

Viac informácií:

EU expenditure on R&D reaches €352 billion in 2022

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 4. 12. 2023, autor: rpa