Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Verejné výdavky EÚ na výskum a vývoj sa v roku 2022 zvýšia o 5 %

Vládne výdavky na výskum a vývoj v roku 2022. Zdroj: https://ec.europa.eu

Vlády EÚ zvyšujú svoje investície do výskumu a vývoja, pričom v roku 2022 zaznamenali nárast o 5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Nárast sleduje trend rastúcich investícií do výskumu a vývoja za posledné desaťročie. V porovnaní s výdavkami v roku 2012 členské štáty EÚ investovali v roku 2022 do výskumu a vývoja o 49,2 % viac. To predstavovalo 117 368 miliónov EUR, čo zodpovedá 0,74 % HDP EÚ.

Luxembursko vedie rebríčky s najvyššími investíciami do výskumu a vývoja na úrovni 661,6 EUR na osobu v porovnaní s priemerom EÚ 262,7 EUR na osobu. Dánsko a Nemecko tiež vkladajú spravodlivý podiel svojich financií na výskum a vývoj, každý okolo 520 EUR na osobu. Rumunsko, Bulharsko a Lotyšsko sú na konci rebríčka s investíciami len 17,6 EUR na osobu v Rumunsku.

Univerzity dostávajú takmer 36 % alokovaných rozpočtov na výskum a vývoj

Štatistiky o GBARD poskytujú pohľad na rôzne aktivity verejného financovania výskumu a vývoja a sú spojené s otázkami politiky prostredníctvom klasifikácie podľa „cieľov“ (NABS 2007).

V roku 2022 smeroval najväčší podiel vládneho rozpočtu na výskum a vývoj, a to 35,5 %, na všeobecný rozvoj vedomostí financovaný z veľkej väčšiny verejným blokovým grantom známym ako verejné fondy všeobecných univerzít (GUF), ktoré mnohé verejné vyššie vzdelávacie inštitúcie dostávajú na podporu všetkých svojich aktivít. Ďalej bola alokácia 16,5 % GBARD vyčlenená na všeobecný rozvoj vedomostí z iných zdrojov ako GUF, nasledovalo 10,2 % na priemyselnú výrobu a technológie, 8,3 % na zdravie a 5,9 % na prieskum a využívanie vesmíru.

Hoci najreprezentatívnejšie ciele v roku 2022 sú rovnaké ako v roku 2021, v oblasti obrany bol zaznamenaný výrazný nárast z 2,6 % v predchádzajúcom roku na 4,2 % v roku 2022.

Rozdelenie vládnych výdavkov na výskum a vývoj v roku 2022. Zdroj: https://ec.europa.eu

Viac informácií:

EU governments increased R&D allocations by 5% in 2022

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://ec.europa.eu, zverejnené: 11. 8. 2023, autor: rpa