Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedou k lepšej budúcnosti: program L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku ocenil výskumníčky

Zľava: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (členka Predsedníctva SAV), Brigitte Streller (General Manager L’Oréal na Slovensku), doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. (laureátka v kategórii vedy o živej prírode ), Ing. Ľubomír Bilský (Executive Director SOVVA), Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (laureátka v kategórii fyzikálne a formálne vedy), prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (predseda SAV), Dr. Akansha Mehta (laureátka v kategórii inžinierske vedy a technológie), JUDr. Ľubica Erdelská (generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO). Zdroj: SOVVA

V dnešných časoch klimatickej krízy, neistých ekonomických prognóz či nárastu civilizačných chorôb je vedecký pokrok dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Tri mladé vedkyne pôsobiace na Slovensku, ktorých projekty prispievajú k svetlejšej budúcnosti a pozitívnejšiemu stavu sveta, ocenil 7. ročník talentového programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku.

Výskumníčky si rozdelili sumu 15 000 EUR, ktorú môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum. Spoločnosť L’Oréal na tomto programe spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou komisiou pre UNESCO.

Svet potrebuje vedu, veda potrebuje ženy

Vedecký výskum je dlhé roky doménou mužov, čo je spôsobené viacerými spoločenskými a historickými faktormi. Ženy sa vo výskumných kruhoch presadzujú ťažšie, stretávajú sa s rodovými predsudkami a často nemôžu efektívne skĺbiť kariéru s rodinným životom.

Zastúpenie žien vo vede na Slovensku

Podľa údajov SOVVA sa na Slovensku v roku 2021 na riešení výskumných projektov podieľalo 48 % žien, pričom najviac ich bolo v rámci lekárskych vied (63 %). Tie sú súčasťou širokej škály vied o živej prírode, kam patria aj biológia, chémia či vybrané odbory pôdohospodárskych vied.

Podiel žien v riešiteľských kolektívoch projektov o živej prírode, ktoré tvoria takmer štvrtinu všetkých slovenských vedeckých aktivít, predstavuje 60,5 %. V najmenšej miere sú ženy zastúpené vo výskumných projektoch v oblasti technických vied – iba 33 %.

Spoločnosti L’Oréal záleží na postavení žien

Podporiť výskumníčky pôsobiace na Slovensku a uznať ich dôležitú prácu je cieľom programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Jeho 7. ročník už spoznal tri laureátky vo veku do 40 rokov (vrátane), ktoré svoj výskum realizujú na slovenských vedeckých pracoviskách. Ocenené vedkyne si rozdelili sumu 15 000 EUR, ktorú môžu použiť na profesijný, ale tiež na osobný rozvoj. Celkovo sa do programu tento rok zapojilo takmer 40 vedkýň.

Ako uviedol Petr Štěpánek, PhD., vedecký riaditeľ L’Oréal na Slovensku: „Hoci sa ich zastúpenie postupne zvyšuje, v porovnaní s mužskými kolegami je počet žien pôsobiacich vo vedeckých sférach stále nízky. Sme preto veľmi radi, že sa do nášho programu, ktorý ženy povzbudzuje zostať vo vedeckom prostredí a budovať vedeckú kariéru, každoročne prihlasujú mnohé talentované výskumníčky.”

Vedou k priaznivej budúcnosti

Prihlásené vedecké projekty hodnotila odborná komisia v SAV, ktorej predsedala prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV. Ako uviedla Lacinová: „Veda a neustále sa vyvíjajúce vedecké poznatky sú kľúčové na to, aby sme ako spoločnosť dokázali zamedziť budúcim ekologickým, demografickým, ekonomickým či ďalším problémom. Sme hrdí na to, že relevantný výskum realizujú aj vedkyne na Slovensku. Nielenže tým prispievajú k pozitívnejším zajtrajškom, ale sú aj výborným vzorom pre mladé dievčatá zaujímajúce sa o rôzne vedecké disciplíny.”

Tri výskumné oblasti

Siedmy ročník programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede udelil ceny celkovo v troch výskumných oblastiach. Boli nimi inžinierske vedy a technológie, fyzikálne a formálne vedy a vedy o živej prírode.

Kategória inžinierske vedy a technológie

V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Dr. Akansha Mehta, ktorá pôsobí na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojom ekologickom projekte premieňa odpadové farmaceutické sklo na vysokoporézne fotokatalytické keramické membrány, ktoré sú určené na čistenie odpadových vôd za pomoci slnečného žiarenia.

Na druhom mieste sa v rámci tejto kategórie umiestnila Prangya Parimita Sahoo, PhD., a na treťom Zulema Vargas Osorio, MSc., PhD.

Dr. Akansha Mehta z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zdroj: SOVVA

Kategória fyzikálne a formálne vedy

Laureátkou kategórie fyzikálne a formálne vedy sa stala Mgr. Olga Vyviurska, PhD., z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej práci využíva viacfaktorové matematické modely, aby sa pri analýze komplikovaných chemických vzoriek znížil počet jednotlivých meraní, a tak sa celý proces spracovania vzoriek zjednodušil.

Na druhom mieste sa v rámci tejto kategórie umiestnila RNDr. Lenka Lorencová, PhD., a na treťom RNDr. Katarína Karľová, PhD.

Mgr. Olga Vyviurska, PhD. z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Zdroj: SOVVA

Kategória vedy o živej prírode

V kategórii vedy o živej prírode určila komisia ako víťazku doc. RNDr. Miroslavu Rabajdovú, PhD., pôsobiacu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Zaoberá sa neinvazívnou diagnostikou zmien v in vitro fertilizačnom procese pomocou RNA molekúl. Určuje kvalitné embryá vhodné na transfer do maternice, embryá s najvyšším implantačným potenciálom, ako aj receptivitu endometria, čiže vnímavosť maternice ženy.

Na druhom mieste sa v rámci tejto kategórie umiestnila RNDr. Bronislava Víchová, PhD., a na treťom mieste Petra Majerová, MSc., PhD.

Miroslava Rabajdová z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zdroj: SOVVA

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; UPJŠ, zverejnené: 8. 9. 2023, autor: rpa