Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedecké databázy budú pre vedcov prístupnejšie ako kedykoľvek predtým

Vedecké databázy budú prístupnejšie. Zdroj: VAIA

Vedecké databázy sú neoddeliteľnou súčasťou podpornej infraštruktúry pre výskumný ekosystém. Ich financovanie z  Programu Slovensko pre roky 2024-2027 je predmetom v piatok 10. 11. 2023 schváleného zámeru národného projektu v objeme takmer 52-mil. EUR. Novinkou v už  piatom národnom projekte zabezpečujúcom centrálny nákup prístupov k vedeckým databázam sú transformatívne zmluvy, ktoré sú súčasťou postupného zavádzania princípov otvorenej vedy na Slovensku. 
  
✅ Takéto riešenie odporúčala v stanovisku aj VAIA: v prospech pokračovania konzorciálneho obstarávania hovorí zachovanie kontinuity prístupov pre výskumníkov, nižšie celkové administratívne výdavky a úspory z rozsahu a nemožnosť uzatvárať transformatívne zmluvy mimo konzorciálneho nákupu. Transformatívne zmluvy okrem úspor autorských poplatkov tiež významne prispievajú k snahám o zníženie účasti slovenských výskumníkov na potenciálne predátorskom správaní niektorých vydavateľstiev. 
  
Riešenie je vhodnejšie ako obstarávanie prístupu vo vlastnej réžii, avšak v zmysle Revízie výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách je nutná stabilizácia financovania od roku 2028 zo štátneho rozpočtu a tiež detailná analýza procesu cenotvorby, kritérií výberu databáz a nastavenia udržateľného režimu financovania (vrátane spôsobu spolufinancovania).  

Počet vyhľadávaní a počet stiahnutých plných textov z databáz CVTI SR. Zdroj: CVTI SR

Viac o zámere a význame prístupu do vedeckých databáz pre kvalitnú vedu a výskum si prečítajte v článku na webe VAIA.

Zdroj: VAIA, zverejnené: 13. 11. 2023, autor: rpa