Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Veda SK: Nové materiály v našej vede a technike

Vedecká nočná pyramída v Rádiu Slovensko. Zdroj: https://www.rtvs.sk

Už malé deti vedia, že keď sa hrajú „kameň, papier, nožnice“, vždy existuje jedna výherná kombinácia. Papier zabalí kameň, nožnice prestrihnú papier a kameň otupí nožnice. Každý z troch herných symbolov má iné vlastnosti. Bežne si to vôbec neuvedomujeme. Tvrdosť, pevnosť, pružnosť… Každý z materiálov, ktoré v živote využívame, má iné vlastnosti.

Až keď nám praskne žiarovka alebo keď sa v kuchyni zlomí nôž, možno zahrešíme a možno začneme skúmať, prečo sa to stalo. Ľudia túžia po pevnejších, odolnejších, ale aj rýchlejších, ľahších a energeticky úspornejších zariadeniach, ktoré by im uľahčili život. Hľadajú ich, skúmajú možnosti, ako si ich vyrobiť. Vo svete sa používajú stovky (tisícky) rôznorodých materiálov, je stále ešte priestor na objavovanie nových? Ktoré oblasti techniky sú „najhladnejšie“ po nových materiáloch? Biomedicína, ťažký priemysel, stavebníctvo, energetika, strojníctvo, výpočtová technika, oblasť polymérov alebo vesmírna technika…? V akej sfére vnímame v ostatných rokoch najvýraznejší progres?

Aj na tieto širšie koncipované otázky budú hľadať odpovede Ing. Martin Nosko, PhD., riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., a Ing. Martin Balog, PhD., samostatný vedecký pracovník z rovnakého ústavu SAV vo Vede SK v Rádiu Slovensko.

Okrem iného predstavia detailnejšie jedinečný kompozitný materiál BIACOM na báze titánu a horčíka s veľkou perspektívou využívania v biomedicíne. Je ocenený aj Cenou za transfer technológií na Slovensku. Nie je to zďaleka jediný úspech Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., ktorého vedecká činnosť sa orientuje prednostne na vývoj a hodnotenie vlastností progresívnych materiálov, ako sú kompozity, kovové peny, superzliatiny, intermetalické materiály a keramické povlaky. Viac už vo Vede SK, ktorú vysiela Rádio Slovensko v novom termíne, spravidla každý prvý pondelok v mesiaci. Najbližšie už 6. februára 2023 od 22:20.

Vedeckú Nočnú pyramídu moderuje Stanislav Ščepán, prináša diskusné fórum vždy dvoch špičkových vedeckých osobností na konkrétnu tému. Čiastočne polemické, vysvetľujúce a zasadené do širšieho kontextu a s presahom do viacerých vedných oblastí. Ambíciou tohto formátu Rádia Slovensko a SAV je vytvorenie priestoru na popularizáciu špičkových osobností SAV, na prezentáciu zaujímavých vedeckých tém a výsledkov výskumov v širšom spoločenskom kontexte. Vedecká NP je vo vysielaní Rádia Slovensko raz do mesiaca (každý štvrtý pondelok).

Viac informácií:

Veda SK: Nové materiály v našej vede a technike

Zdroj: https://www.sav.sk; https://www.rtvs.sk, zverejnené: 6. 2. 2023, autor: rpa