Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V Senici začali stavať výskumno-vývojové centrum

IPEC stavia v Senici výskumno-vývojové centrum a pripravuje ďalšie projekty

V Senici začali stavať výskumno-vývojové centrum pre nemeckého investora. V prvej fáze vznikne výskumno-vývojové centrum, v ktorom nájdu prácu najmä vysokokvalifikovaní inžinieri. Následne pribudnú aj nové výrobné haly s celkovou rozlohou až 20 000 m². Vzniknú vedľa existujúcich výrobných prevádzok. Nemecký výrobca si vzniknuté kapacity od IPEC-u prenajme na 15 rokov. Stavba by mala byť užívateľovi odovzdaná v auguste 2021. Projekty ako je tento by mohli byť hnacím motorom regionálneho rozvoja.

Developerská skupina IPEC začala pre nemeckého investora s výstavbou výskumno-vývojového centra a výrobných hál v senickom priemyselnom parku.

Ako uviedol Ivan Čarnogurský, CEO developerskej skupiny IPEC: „Takéto projekty neďaleko menších miest a väčších obcí by mohli byť motorom regionálneho rozvoja.“

IPEC aktuálne komunikuje s verejnými inštitúciami o možnosti výstavby podobných menších verejnoprospešných priemyselných parkov na viacerých lokalitách VÚC Trnava, Žilina a Prešov.

Ako dodal Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja: „Menšie priemyselné parky, ktorých spoločne zdieľaná infraštruktúra by mohla vzniknúť aj vďaka mechanizmom pomoci z Európskej únie, či od samospráv, by mali byť protiváhou podpory koncentrovanej výstavby veľkých výrobných areálov pre medzinárodných investorov. Vytvorenie systému podpory slovenských malých a stredných firiem, ktoré budú nielen priamymi dodávateľmi medzinárodných výskumných centier, ale dokážu poskytnúť životné zázemie aj pre ich vysokokvalifikovanú pracovnú silu, je pre regióny veľmi dôležité Teším sa, že takáto príležitosť sa vyskytla v našom Trnavskom kraji.“

IPEC Group aktuálne uzatvára veľmi úspešný projekt D1 Park Senec, v rámci ktorého počas 25 rokov vznikol najväčší logistický areál v strednej Európe. 

Ako upozornil Richard Sulík, minister hospodárstva SR: „Som veľkým fanúšikom investícií s vysokou pridanou hodnotou a presunu štátnej podpory mimo veľkých sídiel západného Slovenska. Štát by mal v budúcnosti podporovať iba investície preukázateľne podporujúce výskum a vývoj, respektíve smerujúce o regiónov, ktoré takúto pomoc akútne potrebujú.“

Ako uviedol na záver Martin Džačovský, primátor Senice: “Veľmi pozorne sme sledovali prípravu tejto významnej investície, intervenovali za jej podporu. Takáto investícia je mimoriadne kľúčová z dôvodu, že okrem vytvorenia počiatočných viac ako 70 inžinierskych miest strategicky zabezpečuje udržanie výroby klimatizácií pre automobilový priemysel v Senici. V súčasnosti ide o 400 až 500 pracovných miest.”

Zdroj: SARIO, zverejnené: 13.11.2020, autor: rpa