Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V Aule SAV sa konal ďalší zo série doktorandských seminárov

Seminár pre doktorandov SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

V Aule SAV v areáli akadémie v Bratislave na Patrónke sa v utorok 7. novembra 2023 uskutočnil ďalší celoakademický seminár doktorandov zameraný na vzájomné spoznávanie, prezentáciu prác doktorandov, ale aj neformálne priateľské diskusie.

S prvým príspevkom, úspešným príbehom vedca, vedeckého manažéra, manžela a otca vystúpil člen Predsedníctva SAV Ing. Marek Radvanský, PhD., ktorý popísal svoju vedeckú dráhu spojenú so Slovenskou akadémiou vied už od roku 2004. Sám to považuje za veľmi dobrý štart svojej vedeckej kariéry. Ako veľmi dôležitý odkaz pre doktorandov vyzdvihol zapájanie sa do projektov – VEGA, APVV atď., nebáť sa publikovať a prispievať na konferencie. „Nezabudnite, že vždy sa dá viac,“ zdôraznil člen P SA, ktorý je príkladom, že sa dá skĺbiť vedecká aj manažérska práca a úloha manžela a otca, a dokonca aj koníčka, ktorým je preňho práca v záhrade.

Svoje odborné práce potom predstavili kolegom Ing. Peter Pôbiš z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v, v. i., a Mgr. Samuel Cibik z Ústavu štátu a práva SAV, v. v. i.

Peter Pôbiš hovoril o svojom zapojení do národného projektu v rámci programu VEGA – Nové prístupy hodnotenia biokompatibility zdravotníckych pomôcok. Okrem toho je zapojený do dvoch medzinárodných projektov a ďalšieho národného projektu. Jeho prezentácia vyvolala medzi prítomnými niekoľko odborných otázok, ale aj užitočné rady od kolegov.

Samuel Cibik, ako zástupca oddelenia vied o spoločnosti, sa špecializuje na právne úkony prostriedkov brániacej sa demokracie a rozpočtovú zodpovednosť. Doktorandským kolegom predstavil svoju prácu Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti v ústavnom systéme Slovenska.

Podujatie zorganizovali členovia Predsedníctva SAV – prof. RNDR. Ľubica Lacinová, DrSc., MUDr. Mgr. Tibor Hromádka, PhD., ktorý podujatie aj moderoval, Mgr. Róbert Karul, PhD., a (Ing. Marek Radvanský, PhD.). Podujatie sa konalo v anglickom jazyku.

Marek Radvanský so svojím úspešným príbehom. Zdroj: https://www.sav.sk

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 9. 11. 2023, autor: rpa