Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

UvA a holandský forenzný inštitút otvorili spoločné výskumné laboratórium

Univerzita v Amsterdame. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Algoritmy môžu podporovať forenzných expertov. Napríklad pri rozpoznávaní rečníkov, porovnávaní tvárí a pri sledovaní tokov peňazí z trestnej činnosti. V laboratóriu AI4forensics, ktoré sa otvorilo v Amsterdame, štyria doktorandi a postdoktorand vykonávajú výskum umelej inteligencie pre forenznú oblasť. Laboratórium je výsledkom spolupráce medzi Univerzitou v Amsterdame (UvA) a Holandským forenzným inštitútom (NFI) a nachádza sa v ICAI – Innovation Center for Artificial Intelligence v Amsterdame.

Výskumné laboratórium AI4forensics sa zameriava na aplikáciu umelej inteligencie (AI) vo forenzných dôkazoch, a preto je jedinečné svojho druhu v Holandsku. Ako uviedol prof. Zeno Geradts: „O päť rokov budeme používať AI ešte viac ako teraz.“  Ako forenzný výskumník na NFI a profesor na základe špeciálneho vymenovania Forensic Data Science na UvA je Geradts jedným z iniciátorov laboratória. Ako očakáva prof. Zeno Geradts: „AI v najbližších rokoch radikálne zmení oblasť forenzného výskumu. Dá sa použiť objektívne a môžeme s ním dosiahnuť výrazné zvýšenie efektívnosti. Na spracovanie rastúceho množstva údajov je potrebných stále viac AI. S týmto veľkým množstvom údajov snáď budeme schopní predvídať zločiny a dokonca im predchádzať.“

Rozpoznávanie

V novom laboratóriu budú pracovať štyria doktorandi a jeden postdoktorand. Jeden doktorand sa zameriava na rozpoznávanie rečníkov. Ďalší doktorand a postdoktorand pracuje na vývoji počítačových modelov na rozpoznávanie skrytých správ na fotografiách alebo videách a na rozpoznávanie deepfakes.

Tretí doktorand pracuje v oblasti Data2Activity a skúma, či sa dajú senzory v mobilných telefónoch a inteligentných hodinkách (napríklad tie, ktoré detekujú pohyb) použiť na zistenie toho, čo niekto urobil. Štvrtý doktorand sa zameria na umelú inteligenciu, ktorá okrem iného rozpozná vzory prania špinavých peňazí.

Míľnik

Podľa Marcela Worringa, profesora multimediálnej analýzy na UvA, je laboratórium dôležitým míľnikom pre oblasť AI pre forenznú analýzu. Ako dodal prof. Marcel Worring: „So štyrmi doktorandmi a postdoktorandom máme teraz kapacitu na nepretržitý výskum. Deje sa tak na základe spoločnej výskumnej agendy na nasledujúce roky. Doteraz vždy existovala neistota okolo našich výskumných aktivít v tejto oblasti a nemali sme žiadny štrukturálny základ na plánovanie dopredu. Teraz máme pevný základ a bolo to veľmi potrebné. Výskum NFI a UvA sa veľmi dobre dopĺňajú a spojením teórie a praxe môže naše laboratórium viesť k inovatívnym riešeniam.“

Inteligentné voľby

Dr. Annemieke de Vries, riaditeľka pre vedu a technológiu v NFI uviedla: „Od aplikácie AI vo forenznej praxi očakávame veľa, ako napríklad rozpoznávanie vzorcov medzi prípadmi. Spolupráca s univerzitami je nevyhnutná najmä pre technológie, ako je AI, pretože tento vývoj napreduje rýchlosťou blesku a ak nechceme dobiehať fakty, musíme spojiť inovačné iniciatívy. Ako NFI sa preto budeme musieť inteligentne rozhodnúť, kam zameriame naše inovácie, aby sme mohli pokračovať v rozvoji forenzného vyšetrovania v NFI a boli včas pripravení na aplikácie vo forenznom reťazci. Nové laboratórium AI4forensics a zintenzívnenie spolupráce s výskumnou skupinou Marcela Worringa v UvA nám v tom určite pomôžu!“

Viac informácií:

ICAI (Innovation Center for Artificial Intelligence)

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uva.nl, zverejnené: 20. 3. 2023, autor: rpa