Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku

Do infraštruktúry vedeckých parkov a výskumných centier na Slovensku bolo už investovaných takmer 430 miliónov EUR. Do akej miery boli tieto investície využité a aké kroky sú potrebné na zefektívnenie využívania parkov v budúcnosti, rozoberajú v dokumente Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku autori z Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA) Úradu vlády SR.

Na efektívne fungovanie univerzitných vedeckých parkov (UVP) a výskumných centier (VC) a naplnenie cieľov ich vybudovania autori z ISA odporúčajú, aby boli v prvom rade poskytnuté finančné prostriedky na obnovu a opravu prístrojov, ktoré doteraz UVP a VC nemohli zabezpečiť. Následne navrhujú zlepšiť podmienky pre akademických pracovníkov, a to najmä vo forme lepšieho finančného ohodnotenia, ktoré by bolo motivujúce k vyššiemu výkonu. UVP a VC by tiež mali poskytnúť možnosť využívať svoju infraštruktúru čo najvyššiemu počtu zamestnancov a študentov, čím by poskytli viac príležitostí k výskumu. Akademické inštitúcie by tiež profitovali z vybudovania siete podporných služieb, ktoré by poskytli plynulý chod inštitúcií a tiež uvoľnenie času akademikov na vykonávanie vedecko-výskumných aktivít. Navrhovaná je tiež zmena merateľných ukazovateľov pre UVP a VC, a to takým spôsobom, aby boli predstavitelia UVP a VC motivovaní k tvorbe efektívnych sietí spolupráce so súkromným sektorom. Rovnako je potrebné aby legislatíva riadiaca UVP a VC umožnila týmto subjektom nielen spolupracovať, ale aj byť konkurencieschopným partnerom súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja, ako aj na trhu práce.

Zdroj: https://www.vlada.gov.sk, zverejnené: 10.6.2020, autor: rpa