Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin nájdete už aj v databáze EBSCO

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin začlenený do databázy EBSCO. Zdroj: https://nptt.cvtisr.sk

Interdisciplinárny odborný časopis TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, ktorý vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), zaznamenal v krátkej dobe ďalší významný úspech – začlenenie do databázy EBSCO.   

Súčasťou databázy je od augusta tohto roku aj časopis TTb. „Sme hrdí, že kvality odborného časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ buletin ocenili už zástupcovia tretej významnej celosvetovej databázy – EBSCO,“ konštatuje Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR. „Po tom, ako bol časopis vo februári 2022 prijatý do databázy DOAJ (Directory Open Access Jourlnals) a v apríli tohto roku do databázy ProQuest, je TTb prístupný aj užívateľom databázy EBSCO“, dodáva M. Kubiš.

TTb si nachádza svoje miesto aj v zahraničí

Autormi odborných článkov v TTb sú skúsení experti z oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Sú prevažne z akademického, vedeckého a firemného prostredia. V rôznorodom obsahu časopisu nechýbajú ani rozhovory s predstaviteľmi startupov či akademikmi. „Pridávame aj historické zaujímavosti či reportáže zo spolupráce vedeckej obce s komerčným prostredím,“ konkretizuje zameranie časopisu jeho šéfredaktor, Martin Karlík. „Bulletin má svoje miesto u slovenských akademikov, vedcov, pracovníkov centier transferu technológií, startupistov, podnikateľov, ale i študentov rozličných odborov. Vďaka začleneniu do databázy EBSCO sa potenciálne publikum časopisu výrazne rozšíri,“ uzatvára šéfredaktor.

EBSCO poskytuje kvalitný obsah viac ako 70 rokov

EBSCO Publishing je popredným poskytovateľom výskumných databáz, predplatiteľských služieb časopisov, e-kníh, knižničných technológií a riešení pre podporu klinického rozhodovania. Medzi zákazníkov EBSCO patria vysoké školy, univerzity, akademické inštitúcie, nemocnice, štátne inštitúcie aj verejné knižnice. Kvalitný obsah a technológie poskytuje spoločnosť EBSCO už viac ako 70 rokov.

Multidisciplinárna databáza s tisíckami časopisov

Prostredníctvom EBSCO Essentials môžu užívatelia využívať obsah s otvoreným prístupom a zároveň získať prístup k publikáciám, ktoré sú im k dispozícii prostredníctvom ich inštitúcií. EBSCO ponúka prístup do takmer 400 odborných databáz, z ktorých každá je zameraná na špecifickú oblasť. Spolupracuje s tisíckami vydavateľstiev a poskytovateľov obsahu.

Databázy sú licencované aj zostavované EBSCO-m

Mnohé z databáz poskytované EBSCO-m patria medzi databázy, ktoré sú licencované od dodávateľov obsahu. Ide napríklad o databázy MEDLINE alebo EconLit. Ďalšie, ako napríklad Academic Search, Environment Complete a iné, zostavuje EBSCO samotné. Vďaka tomu sú databázy konfigurované tak, aby smerovali na publikácie s otvoreným prístupom, tzv. open access.

Práve spomínaná databáza Academic Search Complete patrí k najväčším multidisciplinárnym databázam s otvoreným prístupom. V súčasnosti je v nej indexovaných viac ako 6 136 aktívnych časopisov a ďalšie postupne pribúdajú. Významnou je aj databáza Business Source Premier, ktorá je zameraná na obchod a podnikanie.  V rámci tejto databázy môžu záujemcovia dohľadať texty článkov spätne až do roku 1886.

EBSCO poskytuje aj ďalšie produkty

Správa a zostavovanie databáz je len jednou skupinou služieb, ktoré EBSCO poskytuje. Ďalšími sú služby v oblasti indexovania informačných zdrojov, poskytovanie elektronických kníh, audiokníh, či referenčného nástroja pre lekárov – DynaMed Plus.

Prístupné aj na Slovensku

Databázy EBSCO sú na Slovensku dostupné už od konca minulého storočia. V súčasnosti ich na základe zmluvy so spoločnosťou EBSCO Publishing poskytuje Slovenská národná knižnica, ktorá disponuje národnou licenciou pre všetky slovenské akademické, vedecké, verejné a špeciálne knižnice.

Zdroj: https://nptt.cvtisr.sk, zverejnené: 14. 8. 2023, autor: rpa