Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Titul Slovenka roka získala vedkyňa z Chemického ústavu SAV

Lenka Lorencová pri preberaní ocenenia. Zdroj: https://www.sav.sk

 

V tohtoročnej ankete Slovenka roka putoval titul v kategórii Veda a výskum na Chemický ústav SAV, v. v. i., v Bratislave. Ocenenou je vedecká pracovníčka Lenka Lorencová.

RNDr. Lenka Lorencová, PhD., je samostatná vedecká pracovníčka na Chemickom ústave SAV. Doktorát z fyzikálnej chémie získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej vedecko-výskumným zameraním je využitie progresívnych nanomateriálov známych ako „MXény“. Tieto materiály môžu slúžiť ako súčasť potenciálnych biosenzorov. Vďaka týmto zariadeniam sa dá zlepšiť diagnostika rôznych rakovinových ochorení. Ocenená je úspešnou riešiteľkou množstva domácich aj zahraničných projektov. Je autorkou 42 vedeckých publikácií s viac ako 1000 ohlasmi. Je aktívna pri vzdelávaní na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je členkou popularizačnej kancelárie pri Chemickom ústave SAV.

V 16. ročníku ocenenia Slovenka roka získala Lenka Lorencová titul v kategórii Veda a výskum. Anketa Slovenka roka je prestížnym projektom, ktorého organizátorom sú týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS. Tento ročník sa konal v budove Reduty Slovenskej filharmónie. Ocenené Slovenky roka získali bronzovú sochu od sochárky Jany Brisudovej a striebornú medailu od Českej mincovne SK so svojím menom.

Hlavným cieľom ankety je čo najlepšie zviditeľniť ženy podieľajúce sa na rozvoji našej krajiny a jej spoločnosti. V deviatich kategóriách objavuje a oceňuje ženy, ktoré sú uznávané odborníčky vo svojich profesiách, v oblasti umenia, zdravotníctva, vedy, športu, vzdelávania a tiež ženy, ktoré venovali svoju energiu charite, prípadne pomoci iným. Za svoju históriu predstavila takmer 400 dám, ktoré svojimi príbehmi iniciovali a motivovali ostatné Slovenky. Ocenené vedeli skĺbiť pracovné povinnosti s povinnosťami rodiny, čo nie je jednoduché a dokázali vytvoriť hodnoty pre kultúrny, spoločenský, hospodársky, vedecký život a ovplyvniť našu spoločnosť.

 

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 4.7.2024; autor: rup