Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiari očakávajú, že po dohode Veľkej Británie o pripojení k programu Horizont Európa počkajú na pripojenie najmenej do roku 2025

Yves Flückiger, rektor Univerzity v Ženeve. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Švajčiarsko, podobne ako Spojené kráľovstvo, bolo vylúčené z dôvodu širších politických nezhôd s EÚ. Ale zatiaľ čo Spojené kráľovstvo vyriešilo svoj spor o protokol o Severnom Írsku vo februári tohto roku, Švajčiarsko ani formálne neobnovilo rozhovory s Bruselom, ktoré by mohli pripraviť cestu k pridruženiu.

„Cítime sa sami uprostred Európy,“ uviedol Yves Flückiger, rektor Ženevskej univerzity.

Myslí si, že asociácia Spojeného kráľovstva je síce dobrou správou pre výskum, ale oslabuje pozíciu Švajčiarska, pretože neúčasť oboch krajín v programe bola pre EÚ oveľa väčším problémom, ako je teraz vylúčené len Švajčiarsko.

Spoločná britsko-švajčiarska univerzitná kampaň Stick to Science viedla kampaň za oddelenie pripojenia k programu HE od politiky, hoci doteraz bola neúspešná.

Nie každý je taký pesimistický ako Flückiger, ale časový plán pridruženia Švajčiarska teraz závisí od rýchlosti širších rozhovorov s EÚ o vytvorení nového politického vzťahu.

Bern odišiel od rokovacieho stola v roku 2021, čo znamená, že rozhovory združenia k Horizont Európa sa ešte ani nezačali. Rovnako ako v prípade Spojeného kráľovstva, Komisia spojila pokrok v týchto rozhovoroch s rokovaniami o pridružení.

Vo Švajčiarsku sa v októbri uskutočnia federálne voľby, po ktorých sa dúfa, že sa federálna vláda a EÚ dohodnú na „spoločnom vyhlásení“ o ich širšom politickom vzťahu, skôr než sa švajčiarska vláda dohodne na úplnom mandáte na rokovanie – možno na jar budúceho roka – aby skutočne uzavrela dohodu s Bruselom. Nie je však presne jasné, v ktorej fáze Komisia otvorí rozhovory o pridružení k Horizontu Európa.

„V súčasnosti prebiehajúce prieskumné rozhovory o budúcnosti nášho vzťahu zahŕňajú kôš súvisiaci s možným pridružením Švajčiarska k hlavným programom Únie v oblasti výskumu (napríklad Horizont Európa) a mimo neho,“ uviedla hovorkyňa Komisie. „Je to súčasť širšieho balíka, na ktorom sa EÚ teší na dosiahnutie celkovej politickej dohody, dúfajme, že v najbližších mesiacoch.“

„Pozitívny výsledok“ týchto prieskumných rozhovorov „by mohol otvoriť dvere k obnoveniu našej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií,“ dodala.

Komplikáciou je aj to, že po voľbách do Európskeho parlamentu v júni budúceho roka bude ustanovená nová Komisia. To pravdepodobne zabrzdí akékoľvek rozhovory so Švajčiarmi, keďže Brusel predstavuje komisárov.

Flückiger sa obáva, že Komisia bude chcieť vidieť pevnú politickú dohodu na vysokej úrovni zo Švajčiarska predtým, ako povolí začatie rokovaní o Horizonte. Ako uviedol: „Očakávam, že to bude nejaký čas trvať. Obávam sa, že to bude trvať aspoň jeden alebo dva roky.“

To by posunulo pridruženie Švajčiarsku k programu do roku 2025 alebo 2026, kedy už môže byť príliš neskoro na to, aby sme sa vôbec zapojili do rámcového programu, odhaduje.

Podporený dohodou Spojeného kráľovstva

Luciana Vaccaro, prezidentka zastrešujúceho orgánu švajčiarskych univerzít, je však povzbudená dohodou Spojeného kráľovstva. Ako uviedla: „Ukazuje to, že keď sa politické problémy vyriešia, Európska komisia je ochotná pokračovať vo výskume a dohodnúť sa na dohode o pridružení.“

Bola „veľmi pesimistická“, pokiaľ ide o šance Švajčiarska na pridruženie, ale vzhľadom na uzavretú dohodu so Spojeným kráľovstvom teraz dúfa, že dohoda bude uzavretá do roku 2025, pričom rokovania sa začnú pod vedením novej Komisie budúci rok.

Aj keď do programu zostáva len niekoľko rokov, stále by malo význam pripojiť sa pre Švajčiarsko, aby výskumní pracovníci získali skúsenosti so žiadosťami o granty a vytvorili nasledujúci rámcový program, uviedol Vaccaro, ktorý je rektorom univerzity Aplikované vedy a umenie západného Švajčiarska.

Michael Hengartner, predseda správnej rady, ktorá riadi federálne technologické inštitúty v krajine, teraz tiež dúfa v rok 2025.

„Pridruženie Spojeného kráľovstva k Horizont Európa je veľkým úspechom pre európsku vedu,“ uviedol, pretože „potvrdzuje, že politické riešenie možno nájsť, keď si to budú želať obe strany“. Vyzval vyjednávačov Švajčiarska a EÚ, aby v „najbližších týždňoch“ začali technické rozhovory o pridružení k Horizontu.

Ďalšou neznámou je, či budú môcť švajčiarski výskumníci žiadať o granty Horizont Európa, kým prebiehajú asociačné rozhovory – kedykoľvek začnú – alebo či budú musieť počkať, kým sa uzavrie dohoda.

Britskí výskumníci mohli požiadať o granty pred uzavretím dohody, pretože krajina bola považovaná za na ceste k pridruženiu, ale nie je jasné, či to Komisia povolí Švajčiarom.

Komisia na žiadosť Science|Business záznam nekomentovala.

Švajčiarsko mimo prekladateľskej siete

Švajčiarske univerzity sú navyše rozrušené nedávnym rozhodnutím Komisie vylúčiť ich z európskeho magisterského programu prekladateľstva (EMT), siete a značky kvality pre univerzity, ktoré ponúkajú magisterské štúdium prekladateľstva v celej Európe.

Ovplyvňuje to len niekoľko kurzov na Univerzite v Ženeve a na Univerzite aplikovaných vied v Zürichu, ale Švajčiari to považujú za pokus Komisie vyvinúť tlak na širšie rokovania s EÚ vylúčením Bernu z programov vedených EÚ.

Flückiger sa obáva, že potenciálni študenti budú vnímať vylúčenie Ženevy zo systému ako znak toho, že univerzitné kurzy nemajú kvalitu, „ale je to len z politických dôvodov“. Ako uviedol: „Bude to predstavovať veľké riziko pre atraktívnosť nášho „master“ programu.“

Švajčiarske univerzity budú vylúčené z ďalšieho kola schémy v rokoch 2024-2029. Liga európskych výskumných univerzít (Leru) uviedla, že je rozhodnutím „zhrozená“, pričom päťročné vylúčenie je „obzvlášť tvrdé a neprimerané“.

Komisia vylúčila Švajčiarsko, pretože nie je členom programu mobility Erasmus+, čo však nebolo prekážkou, keď bol Bern v roku 2014 vylúčený, zdôraznila Leru.

Vylúčenie z EMT je najnovším krokom Komisie, ktorým chce vyradiť Švajčiarsko z európskych výskumných a vzdelávacích sietí, zatiaľ čo širšie politické otázky nie sú vyriešené.

V januári švajčiarski výskumníci zazvonili na poplach po tom, čo boli vyradení z Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry, ktoré plánuje vedecké potreby kontinentu.

Komisia „používala čokoľvek“ na vytvorenie „nátlaku“ na Švajčiarsko, sťažoval sa Flückiger, ktorý varoval pred neustálym „narušovaním“ väzieb s EÚ.

Hovorca Komisie trval na tom, že nedošlo k žiadnemu „priamemu vylúčeniu zameranému na Švajčiarsko“, ale potvrdil, že kým širšie politické rozhovory „nevyústia do plnej účasti Švajčiarska na programe Erasmus+, švajčiarske univerzity nespĺňajú kritériá oprávnenosti pre sieť EMT“.

K tomu, prečo Švajčiarsko nebolo vyradené zo siete po jeho roztržke s EÚ v roku 2014, hovorca uviedol: „Dôvod, prečo mohlo Švajčiarsko požiadať o členstvo v predchádzajúcej výzve, je ten, že stále prebiehajú rokovania o inštitucionálnej rámcovej dohode, ktorá boli ukončené Švajčiarmi v roku 2021. V roku 2014 existovalo prechodné riešenie pre účasť Švajčiarska v programe Erasmus+, čo v súčasnosti neplatí.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 18. 9. 2023, autor: rpa