Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stanovisko SEA k metodike a výsledkom Periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

Stanovisko Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Zdroj: https://slovakecon.sk

Slovenská ekonomická spoločnosť pozitívne hodnotí posun periodického hodnotenia výskumnej činnosti od bibliometrie a scientometrie ku komplexnému zhodnoteniu kvality výstupov a inštitúcií na základe recenzného hodnotenia, inšpirovaného britským Reseach Excellence Framework. Výsledky hodnotenia sú v zásade v súlade s reputáciou jednotlivých ekonomických pracovísk aj kvalitnými scientometrickými údajmi – s niekoľkými výnimkami.

V súlade s cieľom prispievať k rozvoju ekonomickej vedy na Slovensku, podporovať ekonomický výskum a skvalitňovať ekonomické vzdelávanie, si dovoľuje vyjadriť sa k výsledkom a metodike hodnotenia vo forme pripomienok zverejnených na stránke Slovenskej ekonomickej spoločnosti.

Viac informácií:

Tlačová správa

Zdroj: https://www.slovakecon.sk, zverejnené: 3. 2. 2023, autor: rpa