Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SPU uspela s projektom štartovacích grantov pre doktorandov a začínajúcich výskumníkov

SPU v Nitre získala financie na podporu doktorandov a začínajúcich výskumníkov. Zdroj: SPU

 

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) ukončila vyhodnocovanie projektov podaných vo výzve Early stage granty, ktorá je zameraná na podporu doktorandov a post-doktorandov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je medzi úspešnými žiadateľmi a získala na tento účel 156 862 eur. Cieľom výzvy bolo stimulovať kariérny rast začínajúcich vedeckých pracovníkov a prispieť tak k vyššej konkurencieschopnosti slovenskej vedy. Prostredníctvom tejto výzvy získajú mladí výskumníci a doktorandi podporu v naštartovaní kariéry v ich vednej oblasti. Projekty im umožnia financovať začínajúci výskum, podporia ich účasť na vedeckých konferenciách a výmenu skúseností so zahraničím. Zároveň získajú skúsenosti, ktoré môžu využiť pri podávaní projektov v iných národných alebo európskych schémach. V rámci interných schém budú môcť oprávnené inštitúcie podporiť výskumné aktivity doktorandov v dennej forme štúdia a mladých výskumných pracovníkov na začiatku ich kariéry, konkrétne do piatich rokov od získania PhD. Tí budú môcť získať podporu v podobe štartovacích grantov v maximálnej výške 6 000 eur pre doktoranda a 12 000 eur pre postdoktoranda.

Oprávnenými žiadateľmi boli v rámci výzvy verejné, štátne aj súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied. Finančnú podporu vo výške 5,15-milióna eur si prerozdelí spolu 17 univerzít a výskumných inštitúcií.

 

Zdroj: https://www.uniag.sk, zverejnené: 28.6.2024; autor: rup