Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovensko sa stáva pridruženým členom ESA

Zdroj: ESA

Od 13. októbra 2022 získalo Slovensko status pridruženého člena Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktoré nahrádza obdobie spolupráce v rámci programu PECS. Po jednomyseľnom schválení Radou ESA bola 14. júna v holandskom Noordwijku podpísaná Dohoda o pridružení medzi ESA a Slovenskou republikou. Slávnostného podpisu sa zúčastnili delegácie z 22 členských štátov, generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher a bývalý štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis. Pridružené členstvo Slovenska nadobudlo platnosť 13. októbra 2022 na počiatočné obdobie siedmich rokov.

Pridružené členstvo nahrádza obdobie spolupráce v rámci programu PECS, ktoré sa realizovalo na Slovensku od roku 2016. V rámci tejto spolupráce bolo na implementáciu odporučených celkovo 68 projektov (v rámci otvorených výziev PECS i tzv. Top-down výziev). Celkový finančný príspevok SR do ESA za toto obdobie činil 14,5 mil. €. Z toho sa približne 80% vrátilo na Slovensko vo forme zakázok pre slovenské entity. Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou a náročnejšou formou spolupráce. Vďaka nej sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor zúčastňovať sa spoločných európskych projektov v rámci vybraných programov ESA.

Európska vesmírna agentúra (ESA)

ESA vznikla v roku 1975 a je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. Zastrešuje vesmírne projekty v Európe a združuje 22 štátov, medzi ktorými sú napríklad aj naši susedia Rakúsko a Česká republika.

Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010. Dlhodobo preukazuje záujem o vesmírne aktivity a pochopenie ich významu a dôležitosti pre ďalší rozvoj vesmírneho ekosystému a budovania vesmírnej infraštruktúry na Slovensku.

Do teraz mali slovenské subjekt možnosť zapojiť sa do kozmických projektov ESA prostredníctvom programu PECS (z anglického „Plan for European Cooperating States“).

Zdroj: www.slovak.space, zverejnené: 25.10.2022, autor: kha