Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovensko je šiestou najhoršou krajinou EÚ v investovaní do výskumu

Európsky priemer za rok 2022 predstavuje až 262 EUR na osobu. Zdroj: https://euractiv.sk

Slovensko v minulom roku investovalo do výskumu a vývoja v priemere 70 EUR na jedného Slováka. Táto suma je len tretinou európskeho priemeru, ktorý predstavuje približne 262 EUR na osobu. Výdavky rastú výrazne pomalšie ako vo zvyšku Európy, zmeniť to má plán obnovy.

Eurostat zverejnil údaje o rozpočtových výdavkoch vlády na výskum a vývoj za rok 2022. Slovensko sa umiestnilo takmer na chvoste európskeho rebríčka, pretože za minulý rok investovalo do tejto oblasti v priemere iba 70 EUR na Slováka. Európsky priemer za rok 2022 pritom predstavuje až 262 EUR na osobu.

Výdavky na výskum a vývoj v roku 2022 (v EUR na obyvateľa). Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat

Za Slovenskom sa tesne umiestnili susedné štáty Poľsko (69 EUR) a Maďarsko (62 EUR). Na samotnom konci rebríčka sa nachádza Rumunsko, ktorého priemer na obyvateľa bol len 17 EUR.

Najväčšiu sumu na obyvateľa malo Luxembursko, kde suma na jedného obyvateľa dosahuje až 660 EUR. O sto EUR menej dáva Dánsko (529 EUR) a Nemecko (517 EUR).

Výdavky v zvyšku EÚ tiež rástli výrazne rýchlejšie ako tie slovenské. Celá EÚ minulý rok investovala 117-miliárd EUR, čo je 49-percentný nárast oproti roku 2012. Slovensko za posledných desať rokov navýšilo investície iba o 26 percenta. Medzi rokmi 2021 a 2022 podporu dokonca znížilo.

Pozitívne nepôsobia ani investície v prepočte na HDP. Kým priemerná krajina v roku 2022 investovala 0,74 percenta HDP, Slovensko iba 0,35 percenta. To je dokonca najmenej za posledných desať rokov. Najviac, až 1,11 percenta HDP, dalo na výskum a vývoj Nemecko.

Investície do vedy a výskumu v roku 2022 (podiel na HDP). Zdroj: https://euractiv.sk

Zlepšiť to má plán obnovy

Zmeniť tieto nelichotivé čísla má vládna stratégia podpory výskumu a vývoj do roku 2030. Tá je zároveň aj jedným z míľnikov plánu obnovy.

Do roku 2030 by sa mali výdavky na výskum a vývoj postupne navyšovať až na úroveň jednej miliardy EUR zo štátneho rozpočtu, čo spolu so súkromnými investíciami predstavuje výdavky na úrovni 2 % HDP. Z dlhodobého hľadiska sa tieto investície majú vrátiť slovenskej spoločnosti viac ako dvojnásobne.

To by bol výrazný nárast oproti 335 miliónom, ktoré dalo Slovensko do tejto oblasti minulý rok.

V stratégii sú spomenuté tri kľúčové oblasti. Prvé dve sú financovanie kvalitných systémov a rozvoj, udržanie talentov zo Slovenska aj zahraničia. Treťou oblasťou je návrh nástrojov, ktoré pomôžu uprednostniť oblasti výskumu a vývoja, v ktorých má Slovensko potenciál excelovať.

V súčasnosti prebieha Akčný plán, konkrétne revízia verejných výdavkov a systému na vedu a výskum. Cieľom opatrení z tohto plánu je zjednodušiť štátnu podporu vedcov a inovátorov.

Viac informácií:

EU governments increased R&D allocations by 5% in 2022

Zdroj: https://euractiv.sk; https://ec.europa.eu/eurostat, zverejnené: 15. 8. 2023, autor: rpa