Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovensko čerpá iba 20 % eurofondov na IT projekty

No alternative text description for this image

Slovensko zatiaľ vyčerpalo iba 20 % európskych peňazí určených na informatizáciu. Projekty z eurofondov sa musia dokončiť do roku 2023, v súčasnosti je 11 zo 40 investícií rizikových. 

Pozitívnym trendom je, že projekty sú menšie, majú zmysluplné ciele a sú do nich zapojené aj interné kapacity štátu.

Investovať by sa malo do pripravených a ekonomicky najefektívnejších projektov. Na to je potrebné sústrediť sa len na projekty, ktoré majú šancu byť dokončené v termíne. A vybrať z nich tie s najvyššou hodnotou za peniaze, ktorú je možné zlepšiť plnením odporúčaní Útvaru hodnoty pre peniaze (ÚHP).

Riadiaci výbor operačného programu aktuálne rokuje o nových IT projektoch, kde ÚHP posudzoval ekonomickú efektívnosť dvoch investícií za 5,6-milióna EUR.

Hlavným cieľom projektu Slovensko v mobile za 4,6-milióna EUR sú mobilné elektronické služby štátu bez občianskeho preukazu a čítačky. Projekt je podľa riadiaceho výboru potrebné dopracovať, čo môže mať vplyv na náklady a prínosy. Na základe toho sa môže aktualizovať štúdia aj hodnotenie. ÚHP odporúča preskúmať možnosť využitia existujúcich riešení na autentifikáciu používateľa a autorizáciu. 

Zvyšovanie digitálnych zručností seniorov je menší projekt za 1-milión EUR, ktorý je podľa štúdie uskutočniteľnosti ekonomicky návratný. Dopyt seniorov po službách chce MIRRI overiť pilotným projektom. Na základe jeho výsledkov ÚHP odporúča aktualizovať analýzu prínosov a rozhodnúť o ďalšom pokračovaní.

Hodnotenie Slovensko v mobile

Zdroj: ÚHP, zverejnené: 17. 6. 2021, autor: rpa