Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovensko by malo v roku 2021 vyčerpať z eurofondov sumu 2,49-mld. EUR

Publicita pre Európske štrukturálne a investičné fondy | UPJŠ

Logo MIRRI

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pristúpilo k zvýšeniu súm, ktoré treba vyčerpať ešte nad rámec čerpania z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Slovensko by malo v roku 2021 vyčerpať z EŠIF sumu 2,49-mld. EUR. Rozhodla o tom 28. apríla 2021 vláda, ktorá schválila návrh ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej k implementácii EŠIF. Minimálna suma, ktorú je potrebné čerpať z EŠIF pre tento rok bola pritom doteraz stanovená vo výške 1,20-mld. EUR. Nová schválená suma vládou je teda o 1,29-mld. EUR vyššia ako pôvodne stanovená, a to na zabránenie dekomitmentu (krajina má na každý finančný rok z eurofondov vyčlenený určitý balík, ktorý musí minúť najneskôr do troch rokov (takzvané pravidlo N+3). Ak sa to nepodarí, peniaze nadobro prepadávajú). Vláda tak reagovala na fakt, že k 31. marcu 2021 je potrebné do konca programového obdobia 2014 – 2020, pri ktorom EÚ povoľuje dodatočné vyčerpanie prostriedkov do roku 2023, vyčerpať ešte 9,22-mld. EUR. Finančné prostriedky chce teda vláda na najbližšie tri roky rozdeliť rovnomernejšie, aby sa stihli vyčerpať.

K 31. marcu 2021 bolo vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach alokovaných viac ako 127 % disponibilnej alokácie. Kontrahovanie bolo na úrovni 83,54 %, čo predstavuje 12,82-mld. EUR a čerpanie dosiahlo úroveň 44,97 %, t. j. 6,90-mld. EUR. Do konca roka 2023 je potrebné ešte vyčerpať 9,22-mld. EUR, vrátane dodatočných zdrojov pridelených v rámci iniciatívy REACT-EU.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prostredníctvom predloženého materiálu tiež informovala členov vlády o plnení záväzných plánov, uplatňovaní krízového riadenia niektorých operačných programov, o opatreniach pre znižovanie administratívnej záťaže a zložitosti nastavených implementačných procesov. Zároveň aj o opatreniach prijatých na eliminovanie dopadov pandémie COVID-19.

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 29. 4. 2021, autor: rpa