Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenskí vedci spolupracujú – MultiplexDX venoval Biomedicínskemu centru testy na SARS-CoV-2

Slovenskí vedci spolupracujú. MultiplexDX venoval Biomedicínskemu centru testy na SARS-CoV-2

Spoločnosť MultiplexDX darovala Biomedicínskemu centru SAV 4 000 testov. Vedecký tím pod vedením doktora Borisa Klempu tak môže ďalej pokračovať v testovaní pacientov. Do dnešného dňa otestovali už viac ako 16 000 vzoriek.

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (SAV) ponúklo pomoc pri testovaním hneď, ako sa na Slovensku objavili prví pacienti s ochorením COVID-19. Pôvodná kalkulácia počítala s tým, že vedci otestujú približne 5 000 vzoriek, pričom na pokrytie nákladov dostalo centrum dotáciu od vlády 280 000 EUR.

Dnes sa v Biomedicínskom centre testuje vďaka daru od Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá poskytla financie na automatickú izolačnú stanicu a tiež na spotrebný materiál na RNA extrakcie, ako aj vďaka daru od spoločnosti ESET, ktorá zafinancovala PCR testy. Tieto testy sa však minuli a hrozilo, že sa testovanie zastaví.

Situáciu dočasne oddialila spoločnosť MultiplexDX, ktorá sa rozhodla darovať Biomedicínskemu centru 4 000 testov vyrobených na Slovensku a certifikovaných na testovanie COVID-19.

Ako sa vyjadril Dr. Pavol Čekan, zakladateľ spoločnosti MultiplexDX: „Sme veľmi radi, že môžeme takto pomôcť našim partnerom, s ktorými už od marca 2020 naše testy vyvíjame, ktorí produkujú validačné dáta na certifikáciu a tiež nám do kitov dodávajú vírusovú RNA ako pozitívnu kontrolu.“

Biomedicínske centrum SAV tak môže pokračovať v testovaní práve so slovenskými certifikovanými testami. Na ich vývoji a validácii sa od začiatku podieľali a sú presvedčení o ich vysokej kvalite i spoľahlivosti.

Zdroj: SAV; https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 11.9.2020, autor: rpa