Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenská akadémia vied získa navyše 12,5-milióna EUR, využiť ich chce na rozvoj

SAV dostane 55-milónov EUR na zvýšenie kvality slovenského výskumu. Zdroj: VAIA


🚀 V rámci aktualizácie Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií (VVaI), vláda SR schválila navýšenie financovania Slovenskej akadémie vied (SAV) o takmer 55-miliónov EUR.

📊 Cieľom navýšenia tohto financovania na roky 2024-2026 je zabezpečiť stabilné a predvídateľné financovanie verejných výskumných inštitúcií, ktoré prispeje k zvýšeniu kvality a konkurencieschopnosti slovenského výskumu.

⏳ Z balíka 55-mil. EUR dostane SAV už v tomto roku 12,5-mil. EUR, čo predstavuje 🔟-percentný nárast oproti pôvodne plánovanému rozpočtu. Ide o prostriedky, ktoré už boli z rozpočtu vyčlenené na plnenie opatrení Národnej stratégie VVaI do roku 2030.

Zdroje použité na dodatočné financovanie sú určené na:

✅ tzv. výkonnostné zmluvy,
✅ podporu strategických priorít a
✅ rozvoj infraštruktúry SAV.


Výkonnostné zmluvy sú novinkou a ich cieľom je motivovať ústavy SAV k zlepšovaniu v oblastiach ako:
🔬 Excelentné vedecké výstupy
🖋 Spolupráca so súkromnými firmami
💼 Zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce
🌎 Internacionalizácia výskumného prostredia
💸 Propagácia výsledkov výskumu

 

📢 Navýšením finančných prostriedkov pre SAV sa napĺňa míľnik Národnej stratégie VVaI, kde sme sa zaviazali zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 2 % HDP do roku 2030. Zvýšením kvality inštitúcie zároveň prispievame k internacionalizácii a konkurencieschopnosti slovenskej vedy a výskumu, ktorá bude atraktívna nielen pre domáci, ale aj zahraničný talent. 🎓

💥 V rámci investície do rozvoja infraštruktúry chystá SAV dlho očakávanú modernizáciu areálu na Patrónke v Bratislave. Víťazný návrh urbanistickej súťaže z dielne Studio Egret West má ambíciu transformovať areál na moderný a otvorený vedecký kampus a vytvoriť tak centrum inovatívnych a prelomových nápadov, ktoré bude dostupné aj verejnosti.

 

V pondelok 1. júla 2024 o tom informovali predseda SAV Pavol Šajgalík a vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec.

“Do roku 2030 plánujeme navýšiť zdroje, ktoré budú plynúť do SAV, o 310-miliónov EUR, to však predpokladá ďalšie rozpracovávanie akčného planú za rok 2027.”

Súčasťou tohto širšieho plánu je strednodobé navýšenie financovania SAV o 55-miliónov EUR na najbližšie tri roky, na obdobie 2024 až 2026. “Na tento rok sa nám podarilo vyčleniť navýšenie prostriedkov pre SAV vo výške 12,5-milióna EUR,” ozrejmil Kmec.

Navýšenie rozpočtu SAV je podľa Šajgalíka veľmi dobrou správou pre vedu na Slovensku. “Prvýkrát dostávame okrem svojho bežného rozpočtu, ktorý je kapitolou v štátnom rozpočte, navyše prostriedky, ktoré by mali ísť do rozvojových programov. Základný rozpočet nám umožňuje udržiavať akadémiu v bežnom stabilnejšom stave. Teraz máme prostriedky na rozvojové programy, ktoré sme vždy ťažko a márne hľadali,” priblížil.

Financie budú smerovať najmä na rozvoj infraštruktúry SAV, podporu strategických priorít a tzv. výkonnostné zmluvy. “Novinka v podobe výkonnostných zmlúv má posilniť motivácie ústavov SAV zlepšovať sa v konkrétnych oblastiach, ktoré sú overeným zdrojom nárastu kvality vedy aj v iných krajinách. Medzi tieto oblasti patrí napríklad kvalita výsledkov výskumných projektov, spolupráca so súkromnými firmami či zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce,” vysvetlil Kmec.

Rozvojové prostriedky by chcela SAV využiť aj na prestavbu svojho výskumného areálu na Patrónke v Bratislave. “Rozhodli sme sa, že urobíme architektonickú súťaž, na areál na Patrónke. (…) Vyhrala ju slovensko-britská firma, ktorá pre nás v tomto momente pripravuje vykonávací projekt. Máme naozaj záujem, aby sme získali prostriedky zo štrukturálnych fondov alebo fondu obnovy, ktoré by nám pomohli tento areál dobudovať,” poznamenal Šajgalík.

Zdroj: VAIA; https://www.sme.sk; zverejnené: 1.7.2024; autor: rup