Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenská akadémia vied udelila svoje najprestížnejšie ocenenia

Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy. Zdroj: https://www.sav.sk

Slovenská akadémia vied každý rok oceňuje špičkových vedeckých pracovníkov a pracovníčky inštitúcie. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia ich tvorivej činnosti. Tento rok akadémia udelila ceny za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci a za popularizáciu vedy. Slávnostné podujatie sa konalo 4. septembra 2023 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

„Ceny Slovenskej akadémie vied sú najstarším ocenením vedeckej práce na Slovensku,“ prihovoril sa zúčastneným predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a pripomenul tak aj 70 rokov existencie samotnej inštitúcie. „A hoci vedeckých ocenení v posledných rokoch pribúda, Ceny SAV patria medzi najprestížnejšie ocenenia za výsledky vedeckovýskumnej práce či popularizáciu vedy,“ zdôraznil predseda SAV.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2022 za prípravu a vypracovanie metodiky a technológie čistenia podzemných a banských vôd na lokalitách Bratislava-Vrakuňa a Nižná Slaná získali MVDr. Daniel Kupka, PhD., a kolektív v zložení: Ing. Miroslava Václavíková, PhD., Ing. Lucia Ivaničová, PhD., Mgr. Lenka Hagarová, PhD., a Mgr. Zuzana Bártová, PhD., z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i.

Cenu v rovnakej kategórii si prebrali aj Ing. Mária Omastová, DrSc., a riešiteľský kolektív v zložení: Ing. Matej Mičušík, PhD., RNDr. Michal Procházka, PhD., Ing. Nikola Bugárová, PhD., MSc. Anastasiia Stepura a MSc. Yaryna Soyka z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., za výsledky dosiahnuté v interdisciplinárnom výskume nanomateriálov a polymérnych kompozitov a nanokompozitov.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce udelili aj Dr. Oľge Malkinovej, DrSc., z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., za publikovanie práce s názvom Ako rozlíšiť medzi väzbovými a neväzbovými dráhami spin-spinovej interakcie: Všeobecné prístupy aplikované na komplexné JPP a JPSe skalárne dráhy.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce si z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka prebral aj doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., za súbor prác zameraných na transformačný proces rodinného a reprodukčného správania obyvateľstva Slovenska po roku 1989 v časovej a priestorovej perspektíve.

Ceny Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy si odniesli:

• kolektív moderátorov popularizačného formátu Vedecký podcast SAV v zložení PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., a Mgr. Peter Boháč, PhD., z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i.,

• vedecký kolektív v zložení: RNDr. Radovan Garabík, Ing. Vladimír Benko, PhD.,PaedDr. Matej Považaj, CSc., prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc., PhDr. Mária Šimková, CSc., PhDr. Alexandra Jarošová, CSc., Mgr. Bronislava Chocholová, PhD., Mgr. Katarína Gajdošová, PhD., Mgr. Iveta Valentová, PhD., Mgr. Katarína Balleková, PhD., za projekt Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.,

Ing. Filip Květoň, PhD., z Chemického ústavu SAV, v. v. i., za bohaté a rôznorodé popularizačné aktivity Chemického ústavu SAV, v. v. i., ako aj celej SAV,

• Mgr. Peter Gömöry, PhD., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., za komplexný súbor viacerých aktivít súvisiacich s prezentáciou paneurópskeho projektu Európskeho slnečného ďalekohľadu na Slovensku a ďalších popularizačných výstupov.

Akadémia udelila cenu v tejto kategórii aj zástupcovi mediálnej obce. Tento rok ju získala Mgr. et Mgr. Soňa Gyarfašová, ktorá už niekoľko rokov výrazne prispieva k popularizácii slovenskej historickej vedy a ostatných spoločenských vied v RTVS.

„Pre nás, vedcov, je okamih odovzdávania Cien SAV len krátkou zastávkou na našej vedeckej ceste,“ uviedla v príhovore za ocenených vedcov Mária Omastová, ktorá poďakovala nielen akadémii, ale aj blízkym za pomoc „na tejto ceste“. Dodala zároveň, že na nej nikdy nemožno zastať a Ceny SAV sú preto záväzkom na ďalšej ceste vedeckého poznania.

Laureáti Cien SAV za rok 2022. Zdroj: https://www.sav.sk

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 6. 9. 2023, autor: rpa