Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Schválené financovanie 70 nových akcií COST

Schválenie 70 projektov COST. Zdroj: https://www.cost.eu

Dňa 12. mája 2023 správna rada COST, Výbor vyšších úradníkov (CSO), potvrdila financovanie 70 nových akcií COST, ktoré sa oficiálne začnú na jeseň 2023.

Ukazovateľom multidisciplinárnosti nových akcií COST je, že 54 % všetkých akcií pokrýva najmenej dve oblasti vedy a techniky OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), zatiaľ čo 11 % pokrýva najmenej tri oblasti.

Prírodné vedy vedú ako najzastúpenejšia vedná oblasť (zastúpené v 49 % akcií), nasledujú spoločenské vedy (27 %), inžinierstvo a technika (27 %), poľnohospodárske vedy (26 %), lekárske a zdravotnícke vedy (20 %) a humanitné vedy (19 %).

Úspešnosť projektových žiadostí v tejto otvorenej výzve (OC-2022-1) bola 18,7 %.

Stiahnite si úplný zoznam novo schválených akcií COST

Dňa 9. júna 2023 budú k dispozícii na webovej stránke COST nové akcie COST vrátane všetkých memorand o porozumení a prvé zasadnutia riadiaceho výboru sa začnú medzi septembrom a novembrom 2023.

Ďalšie informácie

Stiahnite si úplný zoznam novo schválených akcií COST.

Posledná otvorená výzva COST (OC-2023-1) zostáva otvorená do 25. októbra 2023 do 12:00 (SEČ). Objavte viac o jednoduchom jednokrokovom procese prihlášky na odoslanie novej COST Action alebo sa pripojte k Informačnému dňu 24. mája 2023 a zistite viac.

Zistite, ako sa zapojiť do existujúcej akcie COST.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.cost.eu, zverejnené: 24. 5. 2023, autor: rpa