Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Schopnosť udržať si, prilákať a kultivovať talent rozhodne o budúcnosti krajiny

Biela kniha o prilákaní a udržaní talentov. Zdroj: IOM

Slovensko stratou jedného vysokoškolsky vzdelaného človeka stráca odhadovanú hodnotu 2 843 000 EUR.

Obdobnú hodnotu štát získava prilákaním a udržaním si vysokoškolsky vzdelaného človeka zo zahraničia.“

Predstavená bola biela kniha o prilákaní a udržaní talentov vypracovaná Výskumnou a inovačnou autoritou (VAIA), ktorá predstavuje 4 hlavné oblasti potrebných intervencií:

1. zmierniť odliv talentov zo Slovenska do zahraničia;

2. zvýšiť návratnosť talentov zo zahraničia;

3. pritiahnuť, udržať a maximalizovať potenciál medzinárodných talentov;

4. zvýšiť úroveň a kvalitu spolupráce s talentami v zahraničí.

To by malo pomôcť Slovensku využiť svoj potenciál a stať sa krajinou, ktorá je magnetom pre talenty.

Viac sa dočítate v správe „Návod pre úspešné Slovensko – Magnet pre talent“.

Zdroj: https://www.vlada.gov.sk; IOM, zverejnené: 13. 9. 2023, autor: rpa