Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rámcový výskumný program Spolkovej vlády Nemecka v oblasti bezpečnosti informačných technológií

„Rámcový program Nemeckej Spolkovej vlády pre výskum v oblasti bezpečnosti informačných technológií“ je úzko prepojený s „Digitálnou stratégiou BMBF“, „Stratégiou implementácie Spolkovej  vlády na formovanie digitálnej zmeny“ a „Stratégiou High-tech Spolkovej vlády do roku 2025“.

Na tento nový program plánuje Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) vyčleniť v rokoch 2021 až 2026 rozpočet viac ako 350-miliónov EUR.

Nový „Rámcový výskumný program pre bezpečnosť IT“, ktorý v júni 2021 publikovalo BMBF, predstavuje aktualizovanú „Stratégiu výskumu Nemeckej Spolkovej  vlády k bezpečnosti IT“. Nová stratégia  priamo súvisí s dosiahnutými úspechmi predchádzajúceho programu a pokračuje v nadväzovaní kontaktov s mnohými ďalšími súčasnými aktivitami politiky výskumu.                      

Vzhľadom na svoj charakter prierezového problému celej digitalizácie, sú prepojenia bezpečnosti IT mimoriadne rozmanité.                                                                     

Okrem zastrešujúcej „High-tech stratégie“ sleduje predovšetkým centrálne prepojenia s ostatnými stratégiami. Tento program prispieva aj k implementácii „Stratégie kybernetickej bezpečnosti“,  „Dátovej stratégie Spolkovej vlády“, „Stratégie Spolkovej vlády v oblasti umelej inteligencie“ akčného plánu BMBF-„Digital Sustainable“.

„Rámcový výskumný program Nemecka“ má tiež styčné body s mnohými ďalšími prebiehajúcimi, alebo plánovanými stratégiami a programami Spolkovej vlády a jej rezortov ako najmä: civilná bezpečnosť, komunikačné technológie, priemysel 4.0, lekárske technológie, autonómne sieťové riadenie, mikroelektronika, interakcia človek-technológie, kvantové technológie a pod.

Ľudský pokrok úzko súvisí s technologickým vývojom. Digitalizácia transformuje náš svet tak rýchlo, že sotva dokážeme držať krok. Smartfóny, internet a počítače v mnohých ohľadoch menia náš život k lepšiemu, poznanie sveta prebieha len na jedno kliknutie, digitálne inovácie nám uľahčujú každodenný život a vďaka digitálnemu pokroku vedci robia skvelé veci každý deň. Pravdou však je, že sme stále závislejší a náročnejší. Ľudia v Nemecku a Európe žijú v spleti technologizovaného a dátového sveta, ktorý sa musíme naučiť bezpečne formovať. Vo veku digitalizácie existujú nové, zložité výzvy, ktoré sa budú zvyšovať s rozvojom dát a pokrokom technológií, ako je umelá inteligencia (AI) a kvantové počítače a preto je dôležité byť jedným z najlepších hráčov na svete v oblasti výskumu technológií, ako aj vytvárať aliancie a spolupracovať naprieč odbormi a národnými hranicami.

 Je to je jediný spôsob, ako môžu byť Nemecko a Európa v budúcnosti technologicky suverénne.

Viac informácií:

Publikácia  BMBF„Rámcový výskumný program Spolkovej vlády Nemecka v oblasti bezpečnosti  informačných technológií

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 26. 8. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa