Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsko – Program ESPRIT

Karrierprogramme News

Program ESPRIT (“Early Stage Programme: Research, Innovation and Training”) je určený pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov všetkých vedných disciplín s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí majú v čase podávania žiadosti ukončené doktorandské štúdium pred max. 5 rokmi. Program ponúka výskumnú mobilitu v Rakúsku na 36 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu (plat postdoktoranda + ročný paušálny príspevok na projekt 15 000 EUR (v prípade odôvodnených výdavkoch max. 25 000 EUR)).

Študijný/vedný odbor: prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy, pôdohospodárske vedy, spoločenské vedy, humanitné vedy a umenie.

Bližšie informácie

Zdroj: SAIA; https://www.fwf.ac.at, zverejnené: 15. 6. 2021, autor: rpa