Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúska akadémia vied podporí 83 mladých výskumníkov

Viceprezident ÖAW Diebold, minister pre vedu Polaschek, štipendista Chantout a prezident ÖAW Faßmann. Zdroj: https://science.apa.at

Rakúska tlačová agentúra (APA Science) publikovala dňa 9. novembra 2023 informáciu o tom, že Rakúska akadémia vied (ÖAW) podporí 83 mladých výskumníkov.

Na realizáciu svojich projektov, ktoré vybrali medzinárodní odborníci zo 463 žiadostí, dostanú mladí výskumníci spolu 9,9-milióna EUR. Podľa prameňov z ÖAW 48 % štipendií bolo udelené ženám.

V doktorandskom programe DOC bolo udelených 58 nových štipendií. Akadémia takto podporuje vysokokvalifikovaných doktorandov zo všetkých oblastí výskumu každoročne sumou takmer 47 000 EUR po dobu až troch rokov, aby sa mohli koncentrovane venovať písaniu dizertačnej práce v prehľadnom časovom rámci. V tímovom programe DOC bolo udelených šesť štipendií na interdisciplinárne projekty v malých skupinách doktorandov.

Inovatívne výskumné nápady

Na realizáciu inovatívneho výskumného nápadu získa šesť post-doktorandov z oblasti prírodných vied, biologických vied, technických vied a medicíny štipendiá „APART-MINT“ v hodnote okolo 82 000 EUR na jeden rok. Ďalších šesť štipendií „APART-GS“ v hodnote okolo 82 000 eur ročne až na štyri roky podporí ďalšie kariérne kroky po doktoráte z humanitných, spoločenských a kultúrnych vied.

Sedem mladých výskumníkov získa štipendium „MAX KADE Scholarship“ v hodnote 56 500 USD (52 600 EUR) na jeden rok za svoju výskumnú prácu v USA, ktoré financuje rovnomenná nadácia. Ostatné štipendiá financuje Ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF), mesto Viedeňnadácia „Mannagetta.“

Financované projekty sa venujú rôznym problémom, ktorých spektrum siaha od dôsledkov klimatických zmien, cez výskum imunitného systému a vývoja liekov až po skúmanie historických súvislostí od staroveku až po súčasnosť.

Viac informácií:

Stipendien

Zdroj: https://science.apa.at, zverejnené: 21. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa