Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvý štvrťrok 2021 pre estónsky startupový sektor

Na záver úspešného prvého štvrťroka 2021 pôsobilo v Estónsku 1 144 startupov, ktoré dosiahli obrat 255-miliónov EUR, investovalo sa do nich 194-miliónov EUR a zaplatili odvody za zamestnancov vo výške 26,6-milióna EUR.

Podľa Eve Peetersonovej, vedúcej organizácie Startup Estonia, korona kríza zasiahla tradičné podniky aj startupy, avšak dnešný startupový sektor opäť rastie. Ako dodala Peetersonova: „Obrat startupov sa zvýšil o 26 %, čo ukazuje nielen oživenie odvetvia, ale aj zlepšenie. Investície do startupov navyše zaznamenali výrazný nárast, čo ukazuje dôveru investorov voči budúcim estónskym jednorožcom.“

Obrat a dane

Podľa estónskej databázy startupov máme v Estónsku pôsobiacich 1 144 startupov, pričom za prvé tri mesiace roku 2021 bolo vytvorených 21 nových startupov. Počet startupov, ktoré sú aktívne najmenej päť rokov, je 344 (30 % startupov v estónskej databáze startupov).

Obrat estónskych startupov dosiahol v 1. štvrťroku 2021 spolu 255-mil. EUR a medziročne vzrástol o 26 %. V prvom štvrťroku boli startupy s najväčším obratom Bolt (126-mil. EUR), Adcash (9,9-mil. EUR) a Paxful (7,2-mil. EUR), zatiaľ čo prvých 20 startupov tvorilo 76 % z celkového obratu.

V 1. štvrťroku 2021 estónske startupy zaplatili na daniach 28,8-milióna EUR (medziročný nárast o 8 %), z toho 26,6-milióna EUR na odvodoch zamestnacov (+3% v porovnaní s 1. štvrťrokom 2020). Najväčšími daňovníkmi zo zamestnávateľov boli Bolt (3,8-mil. EUR), Wise (3,6-mil. EUR), Paxful (1,5-mil. EUR) a Veriff (1,1-mil. EUR).

Financovanie a najväčšie startup sektory

Estónske startupy podpísali v 1. štvrťroku 2021 spolu 19 dohôd o financovaní za 194-miliónov EUR. Priemerná veľkosť obchodu bola 10,2-milióna EUR na dohodu a najväčšie investície smerovali do startupv: Glia (64-mil. EUR), Veriff (58-mil. EUR) a Bolt (20-mil. EUR). 11 startupov zvýšilo v prvom štvrťroku 2021 investície za viac ako 1-milión EUR. V porovnaní s rokom 2020 vidíme, že investičná scéna je oveľa aktívnejšia – v 1. štvrťroku 2020 startupy celkovo vyzbierali 10,7-mil. EUR.

Najväčším sektorom z hľadiska aktívnych startupov bol Business software & HR s 206 aktívnymi spoločnosťami, čo predstavuje 18 % všetkých startupov v estónskej databáze startupov. Trojmesačný obrat Business software & HR dosiahol 21-miliónov EUR. Startupy v tomto sektore zaplatili na daniach zo zamestnania celkovo 3,1-milióna EUR – najväčšími prispievateľmi boli Scoro (0,4-mil. EUR) a Testlio (0,4-mil. EUR).

Sektor FinTech pokrýva 13 % (151 startupov) všetkých spoločností v estónskej databáze startupov s celkovým obratom 31,9-milióna EUR. Na konci 1. štvrťroku zaplatili startupy FinTech 8,4-milióna EUR na odvodoch zamestnancov. Tretím najväčším sektorom boli spotrebné výrobky a služby so 115 spoločnosťami (10 % startupov v estónskej databáze startupov).

Počet zamestnaných a estónske startup víza

Podľa Estónskeho daňového a colného úradu zamestnali estónske startupy k 31. marcu 2021 spolu 6 453 ľudí, čo je o 1 % menej ako v roku 2020. Vidíme však, ako sa startupový sektor zotavuje z COVID-19, pretože od konca roku 2020 startupy zamestnali 381 ľudí, čo predstavuje štvrťročný nárast o 6 %. Najväčšími zamestnávateľmi medzi startupmi sú Wise (982 zamestnancov), Bolt (757), Veriff (248) a Paxful (149). Na konci 1. štvrťroku 2021 bolo navyše 52 % z celkového počtu ľudí zamestnaných v celom startupovom sektore zamestnaných 20 top startupmi.

V prvom štvrťroku sa 185 zamestnancov a 53 zakladateľov presťahovalo alebo na to získalo povolenie pomocou estónskeho startup víza. V prvom štvrťroku spoločnosti založené s estónskym startup vízom zaplatili odvody za zamestnancov 0,75-mil. EUR a dosiahli obrat 5,7-mil. EUR.

Viac informácií o všetkých estónskych startupoch nájdete v estónskej databáze startupov.

Zdroj: https://startupestonia.ee, zverejnené: 13. 5. 2021, autor: rpa