Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvá slovenská vedkyňa sa stala členkou špičkovej organizácie EMBO

Profesorka Silvia Pastoreková sa vo svojom výskume venuje najmä objasneniu vplyvu nedostatku kyslíka v nádorovom tkanive na vznik a priebeh rakoviny. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

 

Profesorku Silviu Pastorekovú, generálnu riaditeľku Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., zvolili ako prvú zástupkyňu slovenskej vedeckej obce do významnej medzinárodnej organizácie v oblasti vied o živej prírode EMBO, ktorej členmi je alebo bolo takmer sto laureátov Nobelovej ceny. Členstvo v tomto zoskupení je ocenením excelentného výskumu a výnimočných výsledkov v oblasti vied o živej prírode.

Za nových členov EMBO tento rok zvolili 120 vedcov a vedkýň z 37 krajín Európy a ďalších štátov. Nominovali a volili ich existujúci členovia EMBO.

Ocenení boli za úspechy, ktoré pokrývajú celé spektrum výskumu v oblasti vied o živej prírode, vrátane prác, ktoré prispeli k lepšiemu pochopeniu šírenia infekčných chorôb, spletitosti kolobehu živín v oceánoch, záhad bunkových signalizačných sietí, tajomstiev prežitia rastlín v púštnom prostredí a súvislostí medzi biológiou nášho mozgu a našimi emóciami.

„Noví členovia a pridružení členovia EMBO mimoriadne prispeli k základnému výskumu vied o živej prírode a v mnohých prípadoch ich práca vydláždila cestu inováciám, ktoré zlepšili životy a životné podmienky na celom svete. Pri príležitosti 60. výročia založenia EMBO oslavujeme kľúčovú úlohu, ktorú zohrali členovia EMBO pri posilňovaní medzinárodného výskumu v oblasti vied o živej prírode. Všetkým zvoleným srdečne blahoželám,“ povedala riaditeľka EMBO Fiona Wattová.

Silvia Pastoreková, ktorá sa vo svojej výskumnej práci venuje najmä objasneniu vplyvu nedostatku kyslíka v nádorovom tkanive na vznik a priebeh rakoviny, vníma zvolenie ako veľkú česť a vynikajúcu príležitosť prehĺbiť prepojenie medzi EMBO a slovenskými vedcami a vedkyňami:

„Túto pozíciu využijem na propagáciu možností EMBO pre našich mladých výskumníkov a výskumníčky, šírenie povedomia o slovenskej vede v Európe a inšpiráciu vynikajúcim výskumom, ktorý realizuje komunita EMBO.“

Členovia EMBO usmerňujú realizáciu programov a činností organizácie, napríklad hodnotením žiadostí o financovanie, členstvom v Rade EMBO a výboroch a prispievaním k iniciatívam, ako je odborná príprava, politika, osvetová činnosť a mentoring. Okrem toho nominujú a volia nových členov.

EMBO oficiálne privíta nových členov na stretnutí komunity EMBO v dňoch 29. októbra až 1. novembra 2024 v nemeckom Heidelbergu.

 

Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Pôsobí na Virologickom ústave Slovenskej akadémie vied od roku 1985, v súčasnosti ako riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. a vedúca vedecká pracovníčka v oblasti experimentálnej onkológie a virológie.

Sústredí sa najmä na objasnenie vplyvu nedostatku kyslíka v nádorovom tkanive na vznik a priebeh rakoviny. Je spoluobjaviteľkou génu a proteínu CA9, ktorý je biomarkerom agresívnych nádorov a sľubným terčom protinádorovej liečby.

Je autorkou a spoluautorkou vyše 300 publikácií citovaných viac než 17.000-krát a medzinárodných patentov na diagnostické a terapeutické využitie CA9.

Je laureátkou ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku (2022), nositeľkou Ceny SAV za vedecko-výskumnú činnosť (2003), ocenenia Slovenka roka v kategórii Veda a vzdelávanie (2009) a Krištáľového krídla v kategórii Medicína a veda (2005). V roku 2020 jej prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy.

 

Organizácia EMBO

European Molecular Biology Organization (EMBO) bola založená v roku 1964. Kým vtedy mala 169 členov a členiek, dnes ich má vyše dvetisíc. Jej súčasťou bolo v priebehu šiestich desaťročí aj 92 laureátov Nobelovej ceny.

Hlavnými cieľmi EMBO je podporovať talentovaných výskumníkov vo všetkých fázach ich kariéry, stimulovať výmenu vedeckých informácií a pomáhať budovať európske výskumné prostredie, v ktorom môžu vedci dosahovať najlepšie výsledky.

Online adresár so zoznamom všetkých členov a pridružených členov EMBO, ich príslušnosti a tematických oblastí je k dispozícii tu.

Úplný zoznam novozvolených členov a pridružených členov EMBO nájdete tu.

 

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 10.7.2024; autor: rup