Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Proteíny v krvi pacientov s COVID-19 by mohli pomôcť predpovedať ich chorobu

coronavirus , COVID-19

Výskumníci z Crick Institute v Londýne a Charité – Universitätsmedizin v Berlíne identifikovali 27 proteínových biomarkerov, ktoré by sa mohli použiť na predpovedanie toho, či pacient s COVID-19 bude pravdepodobne týmto ochorením vážne postihnutý. U niektorých ľudí infikovaných SARS-CoV-2 sa nevyskytli žiadne príznaky, niektorí musia byť hospitalizovaní a pre niektorých má ochorenie fatálne dôsledky. 27 potenciálnych biomarkerov je prítomných na rôznych úrovniach u pacientov s COVID-19 v závislosti od závažnosti ich príznakov. Okrem toho, že pomáhajú predpovedať, ako bude pacient chorý, môžu poskytnúť nové ciele pre objavovanie liekov.

Výskumníci
použili metódu nazývanú hmotnostná spektrometria na rýchle testovanie prítomnosti
a množstva rôznych proteínov v krvnej plazme od 31 pacientov s COVID-19
v berlínskej univerzitnej nemocnici Charité. Ich výsledky boli ďalej
potvrdené u 17 ďalších pacientov s COVID-19 v tej istej nemocnici
a u 15 zdravých ľudí.

Ako
uviedol Christoph Messner, odborník na molekulárnu biológiu z Crick Institute:
„Test, ktorý pomôže lekárom predpovedať, či sa pacient s COVID-19
pravdepodobne stane kritickým alebo nie, by bol neoceniteľný. Takéto testy
pomôžu lekárom rozhodnúť sa, ako najlepšie zvládnuť chorobu u každého pacienta,
a tiež identifikovať tých, ktorým hrozí najviac potreba hospitalizácie
alebo intenzívnej starostlivosti.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, REUTERS; zverejnené: 3.6.2020, autor: rpa