Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekty druhej výzvy Interreg Europe sú schválené

Schválené projekty v 2. výzve Interreg Europe. Zdroj: https://www.interregeurope.eu

Monitorovací výbor Interreg Europe podmienečne schválil 78 projektov zo 146 žiadostí prijatých v 2. výzve na predkladanie projektových návrhov, ktorá sa uzavrela v júni 2023.

DÔLEŽITÉ! Vedúci partneri projektov schválených za podmienok budú čoskoro informovaní. Oznámenie poskytne podrobnosti o podmienkach, ktoré je potrebné splniť, a informácie o ďalších krokoch na začatie ich projektu.

Pozrite si projekty schválené v druhej výzve na predkladanie projektových návrhov (akronymy v abecednom poradí).

Viac informácií:

The second call projects are approved

Zdroj: https://www.interregeurope.eu, zverejnené: 18. 12. 2023, autor: rpa