Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt Skills4EOSC otvoril štipendijný program v oblasti otvorenej vedy a FAIR dát: Pridajte sa k budúcnosti otvorenej vedy!

Ak sa zaujímate o otvorenú vedu, FAIR dáta, správu výskumných dát a zároveň chcete profesionálne aj osobnostne rásť, štipendijný program projektu Skills4EOSC je vašou bránou k zaujímavým príležitostiam.

Využite príležitosť a podajte žiadosť do 31. októbra 2023.

Zdroj: skills4eosc.eu

O štipendijnom programe

Moderné výskumné prostredie si vyžaduje, aby organizácie vykonávajúce výskum podporovali a udržiavali profesionálne pracovné pozície zamerané na otvorenú vedu, zásady FAIR dát a správu dát. Cieľom štipendijného programu projektu Skills4EOSC je riešiť túto potrebu sponzorovaním krátkodobých vyslaní odborníkov na dáta v oblasti otvorenej vedy na hosťujúce inštitúcie. Táto iniciatíva je prispôsobená pre správcov dát a jednotlivcov zapojených do podpory dát súvisiacich s otvorenou vedou.

Cieľom programu je stimulovať celoživotné vzdelávanie prostredníctvom výmeny poznatkov a skúseností medzi odborníkmi na dáta z rôznych inštitúcií, podporovať ich spoluprácu a uľahčovať účasť v príslušných profesionálnych komunitách.

Ciele programu

Štipendijný program Skills4EOSC má štyri hlavné ciele:

  1. Podporovať celoživotné vzdelávanie: Podporovať odborníkov na dáta v oblasti otvorenej vedy, aby získali zručnosti relevantné pre oblasť otvorených a FAIR dát a správu výskumných dát, čím sa podporí neustály odborný rast.
  2. Budovanie inštitucionálnych kapacít: Umožniť štipendistom budovať alebo konsolidovať postupy v oblasti otvorených a FAIR dát v rámci ich domovských inštitúcií, čím sa dosiahnu pozitívne organizačné zmeny.
  3. Výmena poznatkov: Umožniť štipendistom preskúmať, vytvoriť a zdieľať služby, nástroje a infraštruktúry súvisiace s otvorenými dátami a FAIR dátami.
  4. Posilniť spoluprácu: Uľahčovať spoluprácu medzi inštitúciami podporovaním účasti v príslušných profesionálnych komunitách, čím sa vytvorí komunita odborníkov na dáta.

Zdroj: skills4eosc.eu

Typy štipendijných programov

Štipendijný program Skills4EOSC ponúka tri rôzne formy štipendií:

  1. Projekt navrhnutý štipendistom: Štipendisti môžu navrhnúť projekt, ktorý je v súlade s cieľmi a odbornými znalosťami hostiteľskej inštitúcie. Tento prístup umožňuje cielenú spoluprácu, čím sa zabezpečia efektívne výsledky.
  2. Pripojenie sa k projektu hostiteľskej inštitúcie: Štipendisti sa môžu tiež pripojiť k existujúcemu projektu navrhnutému hostiteľskou inštitúciou, pričom môžu využiť svoje zručnosti a znalosti na podporu prebiehajúcich iniciatív.
  3. Stáž v oblasti podpory výskumných dát: Štipendisti sa môžu zúčastniť na stáži a aktívne sa zapájať do každodenných činností súvisiacich s podporou výskumných dát. Táto zaujímavá skúsenosť ponúka komplexné pochopenie postupov správy výskumných dát v hostiteľskej inštitúcii.

Bez ohľadu na zvolenú formu musí byť stáž prínosom pre kariéru a súčasnú úlohu štipendistu.

Zdroj: skills4eosc.eu

Dĺžka trvania programu a jeho oprávnenosť

Štipendium môže trvať jeden, dva alebo tri mesiace a štipendisti musia nastúpiť na stáž najneskôr do jedného roka od prijatia.

Štipendijný program Skills4EOSC je otvorený pre všetkých odborníkov na dáta v oblasti otvorenej vedy vrátane správcov dát a iných osôb zapojených do podpory dát. Štipendium je prínosné najmä pre odborníkov na začiatku ich kariéry. Aby boli uchádzači oprávnení podať žiadosť, musia byť spojení s organizáciou vykonávajúcou výskum financovaný z verejných zdrojov v krajine EÚ alebo v rozširujúcej sa krajine EÚ a musia tiež spĺňať pravidlo mobility.

Hostiteľské inštitúcie

Pred podaním žiadosti sa obráťte priamo na jednotlivé hostiteľské inštitúcie, aby ste sa dozvedeli viac o ich podpore v oblasti správy výskumných dát a službách otvorenej vedy. Rovnako môžete s nimi naplánovať svoj návrh na štipendium prostredníctvom programu Skills4EOSC.

Zoznam hostiteľských inštitúcií nájdete TU.

Proces podania žiadosti

Uchádzači musia použiť poskytnuté vzory žiadosti, rozpočtu a životopisu. Okrem toho musia priložiť podporný list od svojej domovskej inštitúcie a pozývací list od hostiteľskej inštitúcie.

Formulár na podanie žiadosti nájdete TU.

Ohľadom akýchkoľvek otázok k štipendijnému programu projektu Skills4EOSC sa môžete obrátiť na fellowship@lists.skills4eosc.eu.

Zdroj: skills4eosc.eu; zverejnené: 6.10.2023; autor: onz