Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pri diagnostike chorôb môže lekára nahradiť robot z Ústavu informatiky SAV

Prezentácia toho, ako by mohla komunikácia s umelou inteligenciou vyzerať v praxi. Zdroj: https://www.sav.sk

V súčasnosti sa na diagnostiku neurodegeneratívnych chorôb využívajú testy, pri ktorých lekár zapisuje odpovede pacientov na papier. V rámci spolupráce s riešiteľmi projektu EWA sa Ústav informatiky SAV zúčastnil na vytvorení aplikácie, ktorá dokáže robiť skríning Alzheimerovej choroby na základe opisu obrázkov do mobilného zariadenia, vysvetlil na popularizačnom podujatí jazykovedec Mgr. Róbert Sabo, PhD., z oddelenia analýzy a syntézy reči.

„V rámci APVV projektu základného výskumu ALOIS skúmame, akým spôsobom sa pri diagnostike dá využiť sociálna robotika, kde by pacient mohol priamo interagovať s robotom, ktorého sme naučili rozumieť aj rozprávať po slovensky,“ dodal R. Sabo.

Počas Noci výskumníkov bol vedec súčasťou tímu, ktorý prezentoval, ako by mohla komunikácia s umelou inteligenciou vyzerať v praxi. Podľa doktora Saba je cieľom projektu ALOIS otestovať možnosti robota a vyjadriť sa, či je možné nasadiť ho do praxe. A ak áno, aké predpoklady je nutné splniť. „V rámci projektu spolupracujeme s katedrou psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde robia nábor ľudí na otestovanie. My vytvorené nahrávky zozbierame, analyzujeme a vyhodnocujeme.“ Robot by tak mohol na základe strojového učenia byť schopný spracovať pre lekára aspoň prvotný výsledok, prípadne by sa odfiltrovalo isté množstvo zdravých pacientov. Nábor sa robil dokonca priamo na podujatí.

Ako takáto komunikácia môže vyzerať, si mohli návštevníci na mieste vyskúšať. Robot Furhat bol tiež súčasťou argumentačného súboja stredoškolských debatérov zo Slovenskej debatnej asociácie na hlavnom pódiu v bratislavskej Starej tržnici a stal sa jednou z hlavných hviezd na tomto vedecko-popularizačnom podujatí.

Stánok Ústavu informatiky SAV, v. v. i. navštivila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa porozprávala s robotom o budúcnosti Slovenskej republiky.

Bezplatnú aplikáciu EWA určenú na skríning Alzheimerovej choroby si môžete stiahnuť (cez priložená QR kód) a vyskúšať cez platformu Google Play.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 9. 10. 2023, autor: rpa