Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila výskumné centrum PROMATECH v Košiciach

Návšteva prezidentka SR Zuzany Čaputovej v Pavilóne materiálových vied Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií (PROMATECH) v Košiciach. Zdroj: https://www.sav.sk

V stredu 29. marca 2023 navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová Pavilón materiálových vied Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií (PROMATECH) v Košiciach. Pavilón je spoločným pracoviskom troch košických ústavov SAV (Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Ústav geotechniky SAV, v. v. i., a Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.) a košických univerzít (Univerzita P. J. Šafárika a Technická univerzita v Košiciach) zriadeným s podporou projektov financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ.

V pavilóne materiálových vied (PMV) prezidentku SR privítal jeho vedúci prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., laureát ESET Science Award z roku 2021, a riaditeľ Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., v Košiciach doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. Počas krátkej informatívnej návštevy Zuzana Čaputová absolvovala prehliadku niekoľkých vybraných laboratórií. S veľkým záujmom si prezrela najmä laboratóriá zvlákňovacích nanotechnológií a tribológie. Zoznámila sa tiež s medzinárodným tímom pracovníkov PMV. Neformálne diskutovala s vedením pracoviska o úskaliach a výzvach financovania vedy na Slovensku, ale najmä s mladými vedeckými pracovníkmi a doktorandmi o ich skúsenostiach so štúdiom a vedeckou prácou na SAV. Živo sa zaujímala o výsledky vedeckých aktivít vedcov z PMV a o možnosti ich aplikácie v priemysle či v praxi. Témou rozhovorov boli aj možnosti medzinárodnej spolupráce slovenských vedcov a ich skúsenosti či úspechy v tomto smere. Ku koncu návštevy sa prezidentka stretla s viacerými zhromaždenými pracovníkmi centra.

Pani prezidentka sa rovnako bezprostredne pristavila a pozdravila aj so svojimi veľkými i malými priaznivcami, ktorí na ňu čakali pred budovou vedeckého centra. Po ukončení návštevy sa rozlúčila a pokračovala vo svojom pracovnom programe.

Počas krátkej informatívnej návštevy Zuzana Čaputová absolvovala prehliadku niekoľkých vybraných laboratórií. Zdroj: https://www.sav.sk

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 3. 4. 2023, autor: rpa