Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prezentácia projektov Horizont 2020 v programe Marie Skłodowska-Curie Actions

Prezentácia projektov Horizont 2020 MSCA. Zdroj: https://www.sav.sk

V utorok 14. marca 2023 sa v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave uskutoční prezentácia projektov Horizont 2020 v programe Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): Individual Fellowships s certifikátom Seal of Excellence. Podujatie sa začína o 10:00.

Projekty predstavia tri vedkyne SAV: Mgr. Martina Gáliková, PhD., z  Ústavu zoológie SAV, v. v. i. , Mgr. Tereza Štolcová, PhD., z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., a doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, DrSc., z  Centra vied o umení SAV, v. v. i.

Ich projekty dostali v procese hodnotenia vysoké skóre – známku excelentnosti, neboli však financované MSCA. SAV ich počas troch rokov podporovala v programe Podpora projektov Seal of Excellence a 14. marca 2023 budú prezentovať svoje výsledky od 10:00 do 11:00 v zasadacej miestnosti Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. na Dúbravskej ceste 9.

Organizátori sa obracajú na záujemcov s prosbou o potvrdenie účasti Odboru medzinárodnej spolupráce SAV na adrese dolna@up.upsav.sk.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 13. 3. 2023, autor: rpa