Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prehľad možností financovania EÚ v rokoch 2021 – 2027 súvisiacich s EUSDR

Prehľad možností financovania EÚ v rokoch 2021 – 2027 súvisiacich s EUSDR. Zdroj: EUSDR

 

V rámci aktivít štruktúry „Danube Strategy Point“ (DSP) na podporu procesu začleňovania EUSDR bol použitý nástroj EuroAccess, vyhľadávací nástroj otvorených výziev a nástrojov financovania EÚ, na poskytovanie konkrétnych a prispôsobených prehľadov aktuálnych výziev a možností financovania pre dunajský región zainteresovaným stranám EUSDR.

Okrem siedmich sérií bulletinov EuroAccess, ktoré boli distribuované PAC EUSDR od januára do júna 2024 a ktoré informovali o výzvach EÚ v príslušných tematických oblastiach, nájdete v prílohe pre vašu informáciu aj správu, v ktorej sú zhrnuté programy financovania EÚ súvisiace s EUSDR a prehľad všetkých výziev súvisiacich s EUSDR, ktoré boli otvorené počas prvého polroka 2024. V prehľade je možné filtrovať napr. podľa programu financovania, podľa relevantnosti PA alebo podľa témy. Upozorňujeme, že väčšina výziev sa zobrazuje vo viac ako jednom riadku tabuľky. Celkovo bolo v prvom polroku 2024 otvorených približne 320 výziev, no tabuľka má viac ako 3 800 riadkov. Bolo to potrebné z technických dôvodov, aby sa umožnilo filtrovanie podľa témy a podľa PA.

V januári 2021 sa začala deviata fáza financovania Európskej únie a potrvá do roku 2027. Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 spolu s NextGenerationEU, nástrojom na obnovu, v súčasnosti predstavuje 2,018-bilióna EUR ceny (1,8-bilióna EUR v cenách roku 2018). Táto bezprecedentná reakcia pomôže napraviť hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu a podporiť prechod k modernej a udržateľnejšej Európe. Rozpočet bude spravovaný prostredníctvom viac ako 350 individuálnych finančných nástrojov a pozostáva z dlhodobého rozpočtu, viacročného finančné rámca na roky 2021 – 2027 vo výške 1, 211-bilióna EUR v bežných cenách (1,074-bilióna EUR v cenách roku 2018), v kombinácii s nástrojom dočasnej obnovy, NextGenerationEU, vo výške 806,9-miliárd EUR (750-miliárd EUR v roku 2018 ceny).

Prístup k týmto príležitostiam sa môže spočiatku zdať zložitý a skľučujúci. Prístup k informáciám môže byť časovo náročný a ťažký. To platí najmä vtedy, ak nie ste oboznámení so štruktúrou.

Štruktúry financovania EÚ sa už môžu zdať zložité a Pandémia COVID-19 predstavila Európsku úniu s bezprecedentnými výzvami. Únia stojí pred novými rozpočtovými výzvami a zvýšil sa počet programov financovania.

Cieľom tejto príručky je pomôcť organizáciám pochopiť a získať prístup k hlavným možnostiam financovania. EuroVienna zostavila dokument ako podporu pre začleňovanie a monitorovanie činnosti EUSDR na základe EuroAccess (www.euro-access.eu), bezplatného online vyhľadávacieho nástroja, ktorý poskytuje EuroVienna.

Sprievodca začína krátkym úvodom do Viacročného Finančného rámca (VFR) 2021 – 2027. Každý program je potom podrobne popísaný na dvoch až troch stranách. Tieto stránky poskytujú všeobecné informácie, ako napríklad financovanie regiónov, oprávnené inštitúcie, tematické priority a podrobnosti o projektových partnerstvách. Okrem toho je tam odkaz na zodpovedajúcu stránku na EuroAccess, ktorá poskytuje ďalšie informácie a podrobnosti o tom, ako požiadať o projekt.

 

 

Viac informácií:

EU Funding Opportunities_2021_2027 – In_a_Nutshell

Calls_2024_Relevance_EUSDR_June_2024

 

Zdroj: EUSDR; https://danube-region.eu, zverejnené: 9.7.2024; autor: rup