Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na vedeckú konferenciu k 120. výročiu narodenia Imricha Karvaša

Vedecká konferencia k 120. výročiu narodenia Imricha Karvaša. Zdroj: https://www.sav.sk

Ekonomický ústav SAV, v. v. i., Národná banka Slovenska, Ekonomická univerzita, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela a Právnická fakulta UK organizujú 1. marca 2023 Medzinárodnú vedeckú konferenciu k 120. výročiu narodenia Imricha Karvaša. Podujatie, ktorá sa začína o 8:30, bude v Kongresovej sále NBS na Ul. Imricha Karvaša 1 v Bratislave.

Konferencia bude mať štyri panely:

• 1. panel Ako prekonať krízy? sa bude zaoberať názormi Imricha Karvaša na cyklický vývoj ekonomiky, prekonávanie kríz a aktuálnosťou jeho názorov pre súčasnosť. Veľká pozornosť bude venovaná aj súčasným výzvam pre našu ekonomiku – energetická, potravinová alebo klimatická kríza.

• 2. panel Inflácia a politika centrálnych bánk bude venovaný odkazu Imricha Karvaša pre oblasť inflácie a menovej politiky vo vybraných krajinách Európskej únie, a tiež menovej politike Slovenskej národnej banky v rokoch 1939 – 1944, na čele ktorej stál ako guvernér.

• 3. panel Nový model rastu prinesie analýzu názorov Imricha Karvaša na problematiku ekonomického rastu a regionalizmu. Zameria sa predovšetkým na aktuálne otázky konvergencie, regionalizmu, regionálnej politiky a potrebu nových rastových modelov v členských štátoch EÚ v strednej a východnej Európe.

• 4. panel zhodnotí prínos Imricha Karvaša k teoreticko-metodologickým základom formovania hospodárskej politiky, k diskusiám o trhu a kartelizácii. Imrich Karvaš zdôrazňoval význam etiky v ekonomickej vede i v hospodárskej politike a bol zástancom racionálnej strednej cesty.

Po odbornej časti konferencie bude nasledovať panelová diskusia o humanistickom a sociálnom rozmere Imricha Karvaša a jeho odkaze pre dnešok, ktorú bude moderovať Ing. Brigita Schmögnerová, PhD.

Podrobnejšie informácie

Záujemcovia sa musia registrovať cez link alebo QR kód na pozvánke. Uzávierka registrácie je 25. februára 2023. Prihlasovať sa dá do naplnenia kapacity.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 8. 2. 2023, autor: rpa