Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Poznatky z webinára Ask me anything: Citlivé dáta v EOSC

V rámci 6. zasadnutia webinára Ask Me Anything sa diskutovali výzvy spojené s citlivými dátami a s tým súvisiacimi vznikajúcimi riešeniami v rámci EOSC (Európsky cloud pre otvorenú vedu).

Zdroj: eosc-portal.eu

Téma citlivých dát v rámci EOSC nadobúda čoraz významnejšie postavenie. Je im venovaná čoraz väčšia pozornosť. V EOSC Marketplace sa začínajú objavovať služby pre citlivé dáta (TSD). Možno očakávať, že s narastajúcou potrebou budú neustále pribúdať.

Aké sú hlavné úvahy a výzvy súvisiace so spracovávaním citlivých dát a aké zdroje sú k dispozícií prostredníctvom EOSC Platformy? Na tieto a ďalšie otázky odpovedali na webinári prizvaní odborníci.

Citlivé dáta nesúvisia len so zdravotníctvom

Aktuálne počúvame o citlivých dátach najmä v oblasti zdravotníctva, v súvislosti so zdravotným stavom (pandémia Covid-19 tento náhľad zvýraznila). V rámci EOSC komunity sa už v súčasnosti vyskytujú vysokošpecializované iniciatívy, ktoré sú založené na spracovávaní citlivých zdravotných dát v prísnom súlade s princípmi GDPR (napr. VirtualBrainCloud, HealthDataCloud). Napriek tomu, že sa citlivé dáta vyskytujú pomerne často práve v oblasti zdravotníctva, nie je to v EOSC jediná oblasť, ktorá sa sústreďuje na citlivé dáta. V poslednom období sa citlivými rovnako stávajú dáta používané pri rozvoji inteligentných miest, či enviromentálne dáta. V súvislosti s dátami a metadátami sa musí EOSC zaoberať ich rôznym stupňom senzitivity.

Citlivé dáta v rámci EOSC – Nové a vylepšené služby

Prostredníctvom projektu DICE došlo k rozvoju ponuky služieb na EOSC Marketplace vrátane:

  • Rozšírenia služieb pre citlivé dáta (TSD), ktoré sú v prevádzke od roku 2014
  • Pridania rozšírenia do služby EUDAT B2SHARE

Nová služba Secure B2SHARE poskytne prístup k citlivým dátam v zabezpečenom úložisku s obmedzeným prístupom a zároveň uloží metadáta v B2SHARE. Tým poskytne zdroje citlivých dát bez porušenia súkromia a zároveň zachová princípy FAIR dát používateľsky prívetivým spôsobom.

Vzhľadom na to, že k citlivým dátam sa musí pristupovať ako k plnohodnotnej výzve v oblasti riadenia kybernetickej bezpečnosti, projekt DICE vykonal úplnú analýzu hrozieb a posúdenia rizík pre B2SHARE podľa osvedčených postupov riadenia kybernetickej bezpečnosti WISE. V rámci analýzy identifikoval a klasifikoval citlivé dáta nielen z hľadiska ochrany súkromia a dôvernosti, ale aj z hľadiska hrozieb pre dostupnosť a integritu dát.

Smerom ku cloudu

Konzorcium CINECA plánuje poskytovať svoje služby cloudovo zameraným výskumníkom, ktorí pracujú s citlivými dátami. Konkrétne sa CINECA zaoberá prípadmi použitia citlivých dát, ktoré zahŕňajú:

  • Platformu ako službu (PaaS), prostredníctvom ktorej CINECA vyvíja platformu s využitím služieb dostupných v systéme.
  • Infraštruktúru ako službu (IaaS), pri ktorej si používatelia vytvárajú vlastnú platformu s využitím služieb dostupných v systéme.

CINECA dbá najmä na to, aby zabezpečila pohodlné pracovné postupy v cloude a zároveň zaručila komplexnú bezpečnosť komunikácie a citlivých dát.

Tabula rasa

Služba Amnesia, vyvinutá v OpenAIRE, je tiež k dispozícii na EOSC Marketplace. Amnesia je používateľsky prívetivé riešenie na anonymizáciu dát. Anonymizácia je účinným nástrojom na dosiahnutie zásad otvorenej vedy a FAIR dát v rámci EOSC bez toho, aby sa porušila dôvernosť citlivých dát. Dáta sa môžu otvorene poskytovať tretím stranám, ale poskytujú sa v takej forme, aby ich nebolo možné ľahko vystopovať k jednotlivcom alebo skupinám.

Ďalšie kroky

Všetky uvedené nástroje a zdroje nájdete v EOSC Catalogue & Marketplace. Ak máte službu, ktorú by ste chceli ponúknuť ostatným používateľom, môžete ju umiestniť do EOSC Providers Dashboard.

Celé zasadnutie webináru Ask Me Anything zamerané na citlivé dáta v EOSC, si môžete opätovne pozrieť.

Informačné kampane ohľadom citlivých dát budú pokračovať aj v budúcnosti. Na konci mája 2023 sa uskutoční Datathon zameraní na citlivé dáta. Súčasťou podujatia bude vystúpenie expertov z ostatných projektov EOSC. Viac informácií o podujatí bude v predstihu zverejnených na webovej stránke DICE.

Zdroj: eosc-portal.eu, zverejnené: 27.9.2022, autor: onz