Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Plán obnovy podporí budovanie superpočítača

Plán obnovy podporí budovanie superpočítača. Zdroj: Plán obnovy

V rámci digitalizácie Slovenska je v pláne obnovy vyčlenených 70-mil. EUR na vývoj a konštrukciu superpočítača. Našou ambíciou je umiestniť sa v prvej desiatke svetového rebríčka energeticky najefektívnejších superpočítačov “Green 500”.
Okrem samotnej konštrukcie sa podporí aj vznik ekosystému, aby bol superpočítač dostupný pre čo najširší okruh používateľov. Rovnako tak bude zapojený aj do európskej siete superpočítačov EuroHPC. Hlavnou výhodou zariadenia je jeho schopnosť spracovávať objemné množstvá dát pri simulácií zložitých prírodných a fyzikálnych javov, ako aj poskytnutie potrebného výpočtového výkonu napríklad pre používanie umelej inteligencie.

Nový superpočítač, ktorý zvládne za jedinú sekundu spraviť 50-miliónov miliárd operácií, čo predstavuje špičku v rámci strednej Európy, vybuduje Centrum spoločných činností SAV. Toto špičkové centrum už od roku 2012 prevádzkuje prvý slovenský superpočítač Aurel s výkonom 130-tisíc miliárd operácií za sekundu a zároveň je jedným zo zakladateľov Národného superpočítačového centra. Realizácia tohto špičkového projektu, ktorým sa Slovensko zapája do európskej iniciatívy na vybudovanie európskej siete superpočítačov, bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Superpočítač umožní slovenským výskumníkom, vedcom a priemyselným odvetviam vykonávať špičkové simulácie, urýchliť analýzu údajov a riešiť zložité výzvy v rôznych sektoroch. Od predpovedí počasia po objavovanie liekov, od technických objavov až po optimalizáciu dopravných systémov. Superpočítač nájde využitie napríklad aj pri predpovediach fyzikálnych vlastností výrobkov a materiálov, správaní kvapalín či skúšaní aerodynamiky. Je potrebný a užitočný všade, kde sa riešia zložité numerické operácie s veľkým počtom údajov.

Ako uviedol minister informatizácie Peter Balík: „Nový superpočítač bude veľkým prínosom pre slovenskú vedu, ekonomiku aj celú spoločnosť. Jeho vybudovanie je príležitosť, ako zvýšiť na Slovensku znalosti a zručnosti v oblasti vysokovýkonných výpočtov a technológií. Chceme, aby naše firmy používali viac digitálnych riešení založených na superpočítačoch, aby sme dokázali vychovať odborníkov a udržali na Slovensku talenty, aby naši vedci a výskumníci boli rovnocennými partnermi svojim európskym kolegom pri riešení komplexných problémov v rôznych odboroch.“

Viac informácií:

Nový slovenský superpočítač vybuduje Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied

Zdroj: Plán obnovy; https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 14. 8. 2023, autor: rpa