Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pilotný workshop v Nemecku o financovaní Národného a Európskeho výskumu

Das Zentrum für Wissenschaftsmanagement (ZWM)

V dňoch 22. – 23. septembra 2020 usporiadalo nemecké Centrum pre manažment vedy (Zentrum für Wissenschaftsmanagement – ZWM) po prvý raz pilotný workshop o financovaní Národného a Európskeho výskumu na pôde Univerzity Spolkových ozbrojených síl Helmuta Schmidta v Hamburgu. Workshop spoločne zorganizovalo  ZWM, Úrad pre spoluprácu vedeckých organizácií v EÚ (KoWi), skúsení konzultanti z EÚ a výskumu a lektorka manažmentu vo výskumnom sektore Susanne Hillens z Kolína nad Rýnom.

Moderný vývoj stratégií zo strany univerzít a výskumných inštitúcií si už nejaký čas vyžadoval zohľadnenie vzájomného prepojenia prvkov financovania výskumu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.                                                                                                                                        

Seminár bol koncipovaný tak, aby konzultanti z EÚ a z oblasti výskumu zosúladili svoje budúce stretnutia s vedcami v zosilnenej miere so zohľadnením vzájomného prepojenia národných a európskych ponúk financovania.

Úradujúci predseda Asociácie na podporu európskej a medzinárodnej vedeckej spolupráce e.V. Dr. Jens-Peter Gaul, generálny tajomník Univerzitnej konferencie rektorov (HRK), vyjadril svoje očakávanie od seminára: „Univerzitám a výskumným inštitúciám v Nemecku sa odporúča, aby prijali ponuky financovania z EÚ. Tento workshop je dôležitým prvkom prispievajúcim k pozumeniu vo vede a jej administratíve.“                                                                       

Okrem reflexie o potenciáloch financovania výskumu sa počíta aj s praktickým návrhom poradenských procesov a výberom podporných komunikačných nástrojov pre rôzne konzultačné fázy týkajúce sa obsahu workshopov.

Podľa vyjadrenie Dietera Kaufmanna, predsedu ZWM, e.V. vzdelávací program ZWM na rok 2021 zohľadňuje potreby vzdelávania manažérov vo výskumnom priestore a ponúkne nový formát workshopu. Týmto spôsobom prispejú KoWi a ZWM k lepšiemu zosúladeniu ponúk financovania s potrebami žiadateľov.

Prezident hostiteľa – Univerzity Helmuta Schmidta prof. Dr. Klaus Beckmann s potešením prispel poskytnutím priestorov k úspechu workshopu, ktorý považuje za mimoriadne užitočný pre vedecký systém: „Tento workshop má pre nás mimoriadny význam, pretože  naša univerzita sa považuje za vedecký kampus s medzinárodnou reputáciou a túto myšlienku chceme i naďalej rozvíjať a internacionalizovať.“

Centrum pre manažment vedy (ZWM) bolo založené v roku 2002 zlúčením nemeckých univerzít, neuniverzitných výskumných inštitúcií, vedeckých organizácií, priemyselných spoločností, organizácií financujúcich vedu, ako aj vedeckých manažérov a výskumných pracovníkov vo verejných a súkromných výskumných inštitúciách.

Jeho cieľom je  zhromažďovať impulzy a potreby z vedeckého systému, spájať ich a vytvárať ponuky pre ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu vedcov, rozširovanie poradenských služieb, tvorby a podpory vedeckých sietí.

Zdroj: ZWM, zverejnené: 8.10.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa