Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový projekt ADDIT-CE prinesie revolúciu v diagnostike Alzheimerovej choroby (AD)

Projektové stretnutie ADDIT-CE. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

Alzheimerova choroba (Alzheimer’s disease AD) postihuje milióny ľudí na celom svete a v súčasnosti neexistuje nijaká účinná liečba, ktorá by chorobu modifikovala. Včasná diagnóza AD je prínosná najmä kvôli stanovení vhodnej starostlivosti o pacientov a oddialeniu progresie ochorenia. Zavedenie modernej diagnostiky AD do klinickej praxe v Česku a na Slovensku je však zatiaľ skôr roztrieštené. Práve tento problém sa snaží vyriešiť koordinátor projektu ADDIT-CE Jozef Hritz a jeho vedeckí kolegovia. Tento unikátny projekt podporí spoluprácu vedcov na akademickej pôde a biotechnologických firiem v Česku a na Slovensku pri navrhovaní moderných diagnostických nástrojov. Tento projekt získal financovanie v rámci nového programu Excellence Hubs podporujúcom centrá excelencie, ktoré sa zameriavajú na inovácie tým, že umožňujú inovačným ekosystémom v takzvaných „widening“ krajinách, aby sa spojili a vytvorili lepšie väzby medzi akademickou sférou, priemyslom, vládou a občianskou spoločnosťou.

Stefan Weiers, vedúci sektora pri Európskej komisii, pogratuloval československému projektovému tímu k veľmi solídnej príprave projektu, ktorý bol vybraný v rámci veľmi kompetitívnej schémy Excellence Hubs, podporujúcej šesť rôznych európskych výskumných politík. Z iba desiatich projektov vybraných k financovaniu v rámci tejto výzvy sú dva projekty koordinované Masarykovou univerzitou. Stefan Weiers taktiež poukázal na to, že pandémia  prehĺbila inovačnú medzeru medzi západom a východom Európy, a práve tento problém by mal projekt ADDIT-CE a program Excellence Hubs riešiť. Zapojením štyroch hlavných aktérov – akademickej obce, priemyslu, regionálnej vlády a občianskej spoločnosti – je podľa Stefana Weierse osvedčeným receptom na posilnenie inovácií. Koordinátor projektu Jozef Hritz ocenil Európsku komisiu za vytvorenie programu Excellence Hub, pretože takýto systém financovania vedecká komunita už dlho zúfalo potrebovala.

Projekt ADDIT-CE znamená inováciu diagnostiky Alzheimerovej choroby a jej prenos do klinickej praxe v strednej Európe a získal takmer 5-miliónov EUR od Európskej únie na štyri roky. Tento unikátny projekt spája výskumné tímy z CEITEC MU, Masarykovej univerzity, FNUSA a Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., a Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Očakáva sa, že toto partnerstvo posilní výskum a inovácie v oblasti diagnostiky AD a zavedie nové technológie do klinického manažmentu tejto choroby. Projekt ADDIT-CE naviac navrhne vhodné národné plány boja proti demencii v zapojených regiónoch.

stretnutie k projektu ADDIT-CE
Projektové stretnutie ADDIT-CE. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

Ako vysvetlil slovenský vedec a koordinátor projektu Jozef Hritz: „Demencia je pre lekárov obrovskou výzvou, touto smrteľnou poruchou trpí viac než 55 miliónov ľudí. V súčasnej dobe neexistuje žiadna účinná liečba modifikujúca toto ochorenie a včasná diagnóza je kľúčová k zvládnutiu tejto choroby.“ V súčasnej dobe neexistuje koncepčný plán, ktorý by v Česku a na Slovensku zavádzal moderné diagnostické prístupy do klinickej praxe. Súčinnosť medzi univerzitami a súkromným sektorom vedúca k vývoju molekulárnych diagnostických nástrojov je roztrieštená a nie je riadne organizovaná. Zároveň má iba obmedzený počet talentovaných študentov záujem o aplikovaný neurovedný výskum zameraný na demenciu.

Hlavným cieľom projektu je teda vytvoriť dva vzájomne prepojené ekosystémy v Brne a Bratislave, ktoré budú združovať všetkých aktérov poháňajúcich inovácie v tejto oblasti. Excelentné vedecké tímy z CEITEC MU, Prírodovedeckej fakulty MULekárskej fakulty MU a Slovenskej akadémie vied budú spolupracovať so súkromnými biotechnologickými spoločnosťami, konkrétne so spoločnosťami BioVendor, Multiplex DX a Geneton. Pacientov a ich blízkych budú zastupovať organizácie ako Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Česká Alzheimerova spoločnosť, Centrum Memory a Czech Brain Aging Study. Regionálna vláda bude zapojená prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenské republiky a Juhomoravského inovačného centra.

Ako uviedol Jiří Nantl, riaditeľ CEITEC MU a námestník hajtmana Juhomoravského kraja: „Tento unikátny projekt prináša nielen inovácie diagnostiky jednej z hlavných civilizačných chorôb, ale i toľko potrebné prepojenie rôznych aktérov, ktorí v rozvoji zdravotnej starostlivosti musia spolupracovať.“

Prepojené ekosystémy zjednotí výskumné a inovačné aktivity zamerané na nové diagnostické metódy a ich aplikácie a ďalej prepojí akademickú a podnikateľskú sféru vytvorením pilotného programu priemyselných doktorandských programov pre talentovaných študentov. Projekt vytvorí spoločnú československú stratégiu zahŕňajúcu základný výskum a aplikovaný výskum v oblasti diagnostiky Alzheimerovej choroby. Vďaka tomuto prístupu sa dostanú nové špičkové technológie do klinickej praxe oveľa rýchlejšie a urýchlia i vývoj nových diagnostických nástrojov Alzheimerovej choroby. Projekt ADDIT-CE spája sily všetkých aktérov zapojených ekosystémov s cieľom revolučne zmeniť diagnostické prístupy demencie v oboch spriatelených krajinách.

Ako uzatvoril Jozef Hritz: „Verím, že sa nám spoločne podarí vytvoriť nielen nové diagnostické nástroje, ale aj funkčný inovačný ekosystém, ktorý bude fungovať a slúžiť spoločnosti aj po skončení projektu. Vďaka investíciám do moderného doktorandského vzdelávania umožňujúcom študentom praktické a odborovo relevantné stáže v biotechnologických firmách vychováme novú generáciu vedcov s inovatívnym a podnikateľským zmýšľaním.“

Viac informácií:

Nový projekt ADDIT-CE přinese revoluci v diagnostice Alzheimerovy choroby

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk; https://www.ceitec.cz, zverejnené: 1. 2. 2023, autor: rpa