Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nové výzvy na podporu výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Výzvy na podporu výskumných projektov v oblasti dekarbonizácie a digitalizácie ekonomiky. Zdroj: VAIA

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila výzvy na podporu výskumných projektov v oblasti dekarbonizácie a digitalizácie ekonomiky. Obe výzvy sú určené pre projekty v TRL úrovniach 1-3.

Výzva v oblasti dekarbonizácie je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1-3 pre oblasť prechodu na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptácie a zvyšovania odolnosti voči klimatickej zmene. Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblastiach klimatické vedy a riešenia klimatickej zmeny; bezuhlíková energetika (energia – skladovanie, zásobovanie; energetické siete a systémy); elektrifikácia; vodík, batériové technológie a alternatívne palivá; čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita; nízkoemisné priemyselné procesy a materiály; bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Celková alokácia výzvy je 25,752 mil. EUR (bez DPH). Otvorená bude do 6. novembra 2023.

Výzva v oblasti digitalizácie je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na digitálnu ekonomiku. Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblastiach priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle), kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia), vznikajúce umožňujúce / podporné technológie, pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie, umelá inteligencia a robotika, pokročilé počítanie.

Cieľom výziev je podporiť tvorbu poznatkov v organizáciách realizujúcich výskum, ako aj vzájomnú spoluprácu medzi všetkými sektormi, zlepšiť synergie s európskymi programami a zlepšiť pripravenosť slovenských subjektov na výzvy vyhlasované programom Horizont Európa, najmä v klastri 5: „Klíma, energia a mobilita“ a v klastri 4: „Digitalizácia, priemysel a vesmír“.

Celková alokácia výzvy je 43,815 mil. eur (bez DPH). Otvorená bude do 6. novembra 2023.

Výzvy sú súčasťou Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plán obnovy a odolnosti SR v rámci Investície 4 Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky a Investície 5 Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky.

Sprostredkovateľom oboch výziev je Výskumná agentúra.

Viac informácií:

Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Zdroj: VAIA, zverejnené: 4. 7. 2023, autor: rpa