Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová výzva na veľké projekty pre excelentných výskumníkov a výskumníčky

Výzva: Veľké projekty pre excelentných výskumníkov. Zdroj: VAIA

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila výzvu: Veľké projekty pre excelentných výskumníkov.

V rámci výzvy budú podporené špičkové výskumné tímy pod vedením excelentných výskumníkov zo Slovenska a zahraničia, ktoré budú svoj výskum realizovať na výskumných alebo inovačných inštitúciách na Slovensku. Žiadosť podáva inštitúcia spoločne s excelentným výskumníkom.

Cieľom výzvy je pritiahnuť alebo udržať a podporiť individuálnych excelentných výskumníkov a ich tímy pri realizácii výskumu na Slovensku. Podpora bude smerovať do vybudovania a rozvoja vlastného výskumného tímu. Výzva je otvorená pre medzinárodne uznávaných vedcov, a to tak zo Slovenska, ako aj zo zahraničia.

Cieľom podpory je zvýšiť kvalitu výskumu a inovácií v strategicky definovaných témach, zvýšiť medzinárodnú rozpoznateľnosť excelentných výskumných tímov, zvýšiť ich konkurencieschopnosť pri zapájaní sa do riešenia európskych projektov, skvalitniť prístrojové vybavenie a stabilizovať ľudské zdroje. Projekty musia byť v súlade s doménami inteligentnej špecializácie, ktoré sú definované v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.

Celková alokácia výzvy bez DPH je 44,886 mil. EUR bez DPH. Otvorená je do 28. septembra 2023.

Sprostredkovateľom je Výskumná agentúra.

Výzva je súčasťou Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií @plan_obnovy v rámci Investície 3 Excelentná veda. 

Viac informácií:

Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Zdroj: VAIA, zverejnené: 30. 6. 2023, autor: rpa