Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová výzva na štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Výzva “Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4”. Zdroj: VAIA

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila výzvu “Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4”.

Výzva je zameraná na podporu základného a aplikovaného výskumu realizovaného na Slovensku excelentnými domácimi a zahraničnými výskumníkmi vo fáze kariéry R2 až R4. 

Cieľom výzvy je podporiť excelentných vedcov naprieč všetkými sektormi výskumu a vývoja. Účelom výzvy je prilákať zahraničných špičkových výskumníkov, zamedziť odlivu domácich špičkových vedcov do zahraničia a zvýšiť atraktivitu a internacionalizáciu výskumného prostredia na Slovensku.  

Celková alokácia výzvy bez DPH je 51,25 mil. EUR bez DPH. Uzavretá bude 28. septembra 2023.

Sprostredkovateľom je Výskumná agentúra.

Výzva je súčasťou Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plán obnovy a odolnosti SR v rámci Investície 3 Excelentná veda. 

Viac informácií:

Výzva: Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Zdroj: VAIA, zverejnené: 28. 6. 2023, autor: rpa