Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová správa Erasmus+: V roku 2022 využilo program viac ako 1,2-milióna študentov a učiteľov

Nová správa Erasmus+. Zdroj: https://op.europa.eu

Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2022 pokrýva druhý rok implementácie nového programu v rámci viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. Načrtáva nové priority programu (inklúzia, digitalizácia, udržateľný rozvoj, aktívna participácia) a zameriava sa na nové príležitosti ponúkané účastníkom, pričom poskytuje prehľad o jeho implementácii. Reflektuje kvalitatívne a kvantitatívne úspechy programu v roku 2022, pri príležitosti jeho 35. výročia.

Nová výročná správa uvádza, že v roku 2022 využilo program mobility EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania Erasmus+ viac ako 1,2-milióna študentov, profesorov a pomocných pedagogických zamestnancov. Od spustenia programu v roku 1987 sa celkový počet účastníkov zvýšil na 13,7-milióna.

Minulý rok znamenal odraz od rokov 2020 a 2021 zasiahnutých ochorením COVID, keď sa mohlo uskutočniť menej mobilít. V roku 2020 ich bolo o 60 % menej ako priemer medzi rokmi 2016 a 2019. Pred pandémiou sa každoročne financovalo približne 1-milión mobilít.

Rozpočet programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027 je takmer dvojnásobný v porovnaní s predchádzajúcim sedemročným obdobím a predstavuje viac ako 26,2-miliardy EUR. V roku 2022 sa minulo niečo viac ako 4-miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 38 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Graf: Počet účastníkov programu Erasmus+. Zdroj: https://op.europa.eu

Viac informácií:

Erasmus+ annual report 2022

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://op.europa.eu, zverejnené: 5. 12. 2023, autor: rpa