Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová príručka BMBF “Funding your research in Germany (2021/2022)”

dimaspb (@DZhamanakov) | Twitter

Spolkové ministerstvo pre školstvo a výskum (BMBF) v Nemecku zverejnilo príručku „Funding your research in Germany (2021/2022)“.

Nemecko je krajina, ktorá umožňuje vedecko-výskumným pracovníkom z rôznych častí sveta stať sa súčasťou veľkej medzinárodnej výskumnej komunity.

Informačná príručka DAAD poskytuje prehľad rôznych možností financovania výskumného pobytu pre doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov. Obsahuje tiež informácie o tom, ako a kde je možné požiadať o financovanie a vyplniť formulár žiadosti. Prehľadné tabuľky a databázy umožňujú žiadateľom získať prehľad o viacerých programoch financovania výskumného pobytu, databázach, organizáciách a o možnostiach, ktoré najlepšie zodpovedajú daným, konkrétnym potrebám žiadateľa.

Viac informácií:

Funding your research in Germany (2021/2022)

Ďalšie informácie o programoch financovania výskumného pobytu

Databázy

Organizácie financujúce výskumný pobyt

Zdroj: BMBF, zverejnené: 12.4.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa